Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Slovak version
  • German version
  • FR version
  • PL version
  • RU version
  • HU version
  • UA version
  • Rusínska verzia
Blind friendlySitemapPrint Send page by e-mail RSS
 
Back

More information

Information Request tourist centers in Prešov Region

BARDEJOV 

Tourist - Information Office and Travel Agency
Radničné námestie 21
085 01 Bardejov

Tel.:  +421 54 474 40 03

e-mail: tikbardejov@proxisnet.sk
web: www.bardejov.sk, www.tik-bardejov.sk

BARDEJOVSKÉ KÚPELE

Tourist - Information Centre Hercules
Kino Žriedlo
086 31 Bardejov

Tel.: +421 54 474 44 78, 0905 330 834
Fax.:  +421 54 474 47 44

e-mail: info@herkules.sk 
web: www.bardejovske-kupele.sk

HUMENNÉ

Tel.: +421 57 788 10 51

e-mail:  zc.humenne@stonline.sk

KEŽMAROK 

Kežmarská Information Agency KIA
Hlavné námestie 46
060 01 Kežmarok

Tel/Fax: +421 52 449 21 35

e-mail: info@kezmarok.sk

web:  www.kezmarok.sk

LEVOČA

Information Office of Levoča
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

Tel.: +421 53 16 188
Fax:  +421 53 451 37 63

e-mail: ikle@levoca.sk

web: www.levoca.sk

MEDZILABORCE 

Tel.: +421 57 732 12 88

e-mail: tikml@mail.t-com.sk

web: www.medzilaborce-urad.sk

POPRAD

MIC (CIC) – City Information Center
Dom kultúry, Štefánikova ul.99/ 72
058 01 Poprad

Tel.: +421 52 16 186, +421 52  772 17 00
Fax: +421 52 772 13 94

e-mail: infopp@msupoprad.sk 

web:  www.poprad.sk 

PREŠOV 

City Information Center
Hlavná 67
080 01 Prešov

Tel.: +421 51 773 11 13

e-mail: info@micpresov.sk

web: www.micpresov.sk, www.klucodmesta.sk

SABINOV

Tel.: +421 51 749 29 29

e-mail: kic.msks@ivosoft.net

web:  www.sabinov.sk

SNINA

Tourist - Information Office
Strojárska 102
069 01 Snina

Tel.: +421 57 16 186, +421 57 768 57 35
Fax: +421 57 768 22 85

e-mail: unitur@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA

Tel.: +421 52 432 17 13

e-mail: marmon@staralubovna.sk

web:  www.staralubovna.sk                    

STROPKOV 

Tourist - Information Office of  Stropkov
Hlavná 38/ 2
091 01 Stropkov

Tel.: +421 54 742 32 88

e-mail: tic@stropkov.sk

web:  www.stropkov.sk

SVIDNÍK

Tel.: +421 54 752 04 61

e-mail: panikovam@vl.sk                    

TATRANSKÁ LOMNICA

Tatranská Information Office
059 60 Tatranská Lomnica
Tel.: +421 52  446 81 19

e-mail: lomnica@tatryinfo.sk

VYSOKÉ TATRY

Tatranská Information Office
Horská záchranná služba 23, Starý Smokovec
062 01 Vysoké Tatry

Tel.: +421 52 442 34 40

e-mail: smokovec@tatryinfo.eu 

web:  www.tatryinfo.eu, www.tatryinfo.skwww.vysoketatry.sk

VRANOV NAD TOPĽOU

City Information Center
Námestie Slobody 969
093 01 Vranov nad Topľou

Tel./Fax: +421 57 446 46 48

e-mail: ckprima@ckprima.sk

web: www.ckprima.sk

 

Menu

CONTACT

Offiice of the  Prešov Self-governing Region  
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovakia

Balentová Viera 
viera.balentova@vucpo.sk 
051/70 81 534 
Anglická verzia  Nemecká verzia 

Mattová Patrícia
patricia.mattova@vucpo.sk
051/70 81 535
Anglická verzia  Nemecká verzia 

Sendek Stanislav
stanislav.sendek@vucpo.sk 
051/70 81 517
 
Francúzska verzia

 

  

Publikované: 08.11.2012 / Aktualizované: 08.11.2012 To the topPrint