Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Magazín PSK 2009-09

Magazín PSK - september 2009

Videozáznam

dekoračný obrázok   Magazín PSK 2009-09 - formát MPG (194 MB)

Obsah:

 1. Rekonštrukcia strechy v múzeu A. Warhola
 2. Nové učebne v SPŠ Snina
 3. Reklama na lietadle
 4. Ďalšie financie na cesty
 5. Úprava rozpočtu
 6. Rekonštrukcia hradu Ľubovňa
 7. Nová poslankyňa Z PSK
 8. Bazén znova otvorený
 9. Prešov číta rád

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • Strecha na múzeu Andyho Warhola sa už dokončuje
 • Kraj získal 22 miliónov eur na opravu ciest
 • Rekonštrukcia zatraktívni hrad Ľubovňa

 

Jingel Aktuality

Rekonštrukcia strechy v múzeu A. Warhola

V auguste sa začalo s opravou strechy v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Zatekajúca strecha spôsobovala problémy prakticky od vzniku múzea. Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na kompletnú opravu strechy takmer 300 tisíc eur.

Postup prác monitoroval predseda PSK počas svojho pracovného výjazdu v okrese Medzilaborce.

 • Valika Maďarová, riaditeľka MMUAW v Medzilaborciach: Tá strecha narúšala aj... to bola dosť veľká hanba.
 • Peter Chudík, predseda PSK: No tá strecha tu... urobíme celú rekonštrukciu strechy.

Oprava strechy má byť ukončená do konca októbra. Rekonštrukcia prebieha za plnej prevádzky.

 • Valika Maďarová, riaditeľka MMUAW v Medzilaborciach: To riešenie opraviť strechu ... bolo jednoznačné nevyhnutné. 
 • Peter Chudík, predseda PSK: Táto budova si to zaslúži, aby... a svoje expozície.

Budova múzea je majetkovo rozdelená. Polovicu vlastní mesto Medzilaborce a polovicu prešovský vyšší územný celok. Potrebné bude preto doriešiť spoločné prefinancovanie opravy strechy. Zámerom do budúcnosti je rekonštrukcia celej budovy.

 

Jingel Aktuality

Nové učebne v SPŠ Snina

Študentom Strednej priemyselnej školy v Snine sa v tomto školskom roku výrazne zlepšili podmienky vyučovacieho procesu. Zastaranú techniku nahradili moderné prístroje a zrekonštruované odborné učebne, laboratóriá a dielne, ale aj nové šatne.

 • Alena Romanová, riaditeľka SPŠ v Snine: Slúži to predovšetkým žiakom... v našej škole.

Škola teraz disponuje novou CNC dielňou, kde sú stroje riadené najmodernejšími programovacími jednotkami, obnovila sa elektro dielňa s novými meracími prístrojmi. Počítačová učebňa má kompletne nové vybavenie. Vytvorená bola učebňa na štúdium prevádzky dopravy, kde súčasťou výučby je aj nové auto.

 • Alena Romanová, riaditeľka SPŠ v Snine: Aby sme mohli skvalitniť ... diagnostické prístroje.

Stredná priemyselná škola v Snine poskytuje žiakom vzdelanie v odboroch zameraných na strojárstvo, techniku a prevádzku dopravy, informačné služby – so zameraním na strojárstvo a elektrotechniku.

Jingel Aktualita

Reklama na lietadle

Umiestnenie reklamy na lietadle má pomôcť oživiť leteckú prepravu z popradského letiska.

Poslanci odsúhlasili propagáciu regiónu na lietadle a v palubnom časopise spoločnosti VIP Wings a na tento účel vyčlenili 200 tisíc eur. Názory na tento fakt boli medzi poslancami rôzne.

 • Michal Sýkora, poslanec Z PSK, Poprad: Nie všetky kompetencie môžu mať mestá... zo základných kompetencií našej regionálnej samosprávy.
 • Juraj Hurný, poslanec Z PSK, Prešov: Zrazu vieme dať... dosť veľkú časť.
 • Zdenko Velecký, poslanec Z PSK, Prešov: Moji priatelia... chodia za prácou.
 • Michal Sýkora, poslanec Z PSK, Poprad: Jediné funkčné letisko v našom kraji... spojenie s Európou.

Letecká spoločnosť VIP Wings prevádzkuje od marca pravidelné aj nepravidelné letecké spojenia z letiska Poprad - Tatry. V letnom letovom poriadku robila spoločnosť VIP Wings lety z popradského letiska do Talianska. V zime sa má lietať do Varšavy, Kyjeva a Bazileja.

Kraj svojou propagáciou nepriamo podporil oživenie leteckého spojenia Popradu s Európou.

Jingel Aktualita

Ďalšie financie na cesty

V jeseni sa začne s opravou komunikácií 2. a 3. triedy, na ktoré získal kraj peniaze z Regionálneho operačného progamu.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Prešovský samosprávny kraj by mal... 14 žiadosti v celkovej sume 22,3 mil. eur.

Najviac finančných prostriedkov získa Správa a údržba ciest PSK v oblasti Poprad - takmer štyri milióny eur. Za to sa opraví desať úsekov ciest v dĺžke 24,3 km. Riešiť sa bude aj havarijný stav zosuvu na ceste medzi Horným Smokovcom a Tatranskou Lomnicou.

Významným projektom je prvá etapa rekonštrukcie troch mostov: Krásny Brod – Medzilaborce,  Bajerovce – Šarišské Dravce, Zálesie – Spišská Stará Ves.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Chcem v prvom rade poukázať na bodové závady a opravu mostov ... 10 miliónov slovenských korún.

V septembri boli odovzdané do užívania aj ďalšie opravené cesty v okrese Snina. V tomto okrese sa cestári celkovo postarali o nový povrch vozovky na 38 úsekoch.

 • Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK: Okres Snina, ktorý má zhruba v našich podmienkách 178 km ciest, je 58 km s novými povrchami, skoro jedna tretina.
 • Jozef Savka, poslanec Z PSK, Snina: Každopádne hodnotím otváranie takýchto ciest...náš bohatý región.

Prešovský kraj patrí medzi najúspešnejších žiadateľov o financie na rekonštrukcie ciet. Realizáciou všetkých 14 úspešných projektov PSK zrekonštruuje viac ako 41 km ciest II. a 158 km ciest III. triedy.

 

Jingel Aktualita

Úprava rozpočtu

Prešovská regionálna samospráva pristúpila po druhýkrát k zmene rozpočtu na tento rok.

Úprava v rozpočte a škrty v ňom sú dôsledkom hospodárskej krízy. Kraju poklesli príjmy z podielu na dani z príjmu fyzických osôb.

 • Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK: V prvej etape sme znižovali ... 3 milióny 777 tisíc eur.
 • Jozef Kužma, poslanec Z PSK, Prešov: Jednoznačne za vývoj, ktorý nastal ... ja som spokojný.

Ak nedôjde k ďalším výpadkom na strane príjmov PSK, tieto zmeny by mali byť postačujúce. Kraj škrtal v rozpočte predovšetkým pri investičných akciách v oblasti cestnej dopravy, sociálneho zabezpečenia, školstva.

Najviac sa krátenie dotklo Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

 • Mária Holíková, vedúca odboru financií PSK: Celkovo sme pristúpili k škrtom ... v rámci prvej úpravy.
 • Andrej Havrilla, poslanec Z PSK, Bardejov: Úpravy, ktoré boli dnes schválené boli nevyhnutné ... najviac potrebné.

Jingel Aktualita

Rekonštrukcia hradu Ľubovňa

Na hrade v Starej Ľubovni sa pred rokom začala obnova a rekonštrukcia renesančného paláca. V prvej etape sa má celý objekt paláca, ktorý je ruinou už vyše dvesto rokov, staticky zabezpečiť. Koncom septembra prebehol monitoring stavebných prác. Mimochodom, ide o najväčšiu investíciu od čias Márie Terézie.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Mária Terézia žila vo Viedni ... je to 300%.
 • Dalibor Mikulík, kastelán hradu Ľubovňa: Renesančný palác slúžil ... pivovar vytesaný do skaly.

Náklady na túto časť obnovy paláca predstavujú takmer vyše 660 tisíc eur. Ukončená by mala byť v roku 2010. V druhej etape je naplánované zastrešenie renesančného paláca.

 • Dalibor Mikulík, kastelán hradu Ľubovňa: Chceme urobiť stredovekú expozíciu ... drevený parkan.
 • Peter Chudík, predseda PSK: Tieto dominanty sa bude... k rozvoju cestovného ruchu.

Počas stavebných prác sa našlo množstvo archeologických nálezov - kosti, keramika, nástroje. Medzi najvzácnejšie však patrí stredoveká minca - strieborný denár z čias Mateja Korvína.

Jingel Aktualita

Nová poslankyňa Z PSK

Po ťažkej chorobe zomrel 27. augusta poslanec Zastupiteľstva PSK MUDr. Anton Karol z Bardejova, ktorý bol krajským poslancom dve volebné obdobia.

Do poslaneckého zboru preto nastúpila na jeho miesto Anna Holtmanová, ktorá zložila 8. septembra počas rokovania krajského parlamentu poslanecký sľub. Načo sa chce v zostávajúcich mesiacoch svojej poslaneckej práce zamerať?

 • Anna Holtmanová, poslankyňa Z PSK, Bardejov: Pracovala som ako neposlanec... treba to opraviť.

Jingel Viete, že...

Bazén znova otvorený

Viete, že bazén na ul. Ľudmily Podjavorinskej v Prešove, ktorý spravuje Spojená škola, znova otvoril svoje brány pre širokú verejnosť?

Kraj zabezpečil jeho prevádzkovanie potom, čo mesto Prešov počas prázdnin nečakane neobnovilo zmluvu na jeho využívanie.

 • Anton Muška, riaditeľ Spojenej školy Prešov: Zrazu mesto stratilo záujem... osobne sklamaný.

Pre širokú verejnosť je bazén prístupný od 15-tej hodiny. Vstupné na bazén zostáva zachované – dospelí zaplatia 2,16 € a deti 1,16 € za jednu hodinu plávania. Bazén bude v súčasnom režime fungovať do konca roka.

 • Anton Muška, riaditeľ Spojenej školy Prešov: My sme prešli na riadnu prevádzku ... podstatne sa znížia.

Bazén čaká ešte potrebná rekonštrukcia strechy. Tá by sa mala uskutočniť už v najbližších týždňoch - v jeseni, počas plnej prevádzky.

Samosprávny kraj má v svojej správe spolu štyri bazény – v Poprade, Sabinove a dva v Prešove.

Jingel Podujatie

Prešov číta rád

Aj tento rok patril záver septembra knižnému festivalu Prešov číta rád.

Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava pripravila počas festivalu aj pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov v počte čítajúcich ľudí na námestí.

 • ukážka: "...rekord padol s neuveriteľným číslom  1324..."

V rámci 5. ročníka knižničného festivalu sa uskutočnilo spolu 32 podujatí. Počas troch dní sa uskutočnili prezentácie literárnych diel, výstavy, besedy s autormi spojené s kultúrnym programom.

Cieľom je predovšetkým podnietiť záujem verejnosti o čítanie a knihy.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 30.09.2009 / Aktualizované: 31.05.2010 HoreTlačiť