Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Magazín PSK 2009-10

Magazín PSK - október 2009

Videozáznam

dekoračný obrázok   Magazín PSK 2009-10 - formát MPG (194 MB)

Obsah:

 1. Podpis memoranda o cestovnom ruchu
 2. DSS Orkucany v Sabinove otvorenie
 3. DOD PSK
 4. Deň bez bariér
 5. Open Days – školy
 6. Rekonštrukcia IPC
 7. Knižnica v Humennom
 8. Elektráreň – Galéria
 9. Financie z ROP

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • Nové sociálne zariadenie v Orkucanoch
 • Školy predstavovali Európu i jej chute
 • Tradičným jedlom Prešovského kraja sú pirohy

Podpis memoranda o cestovnom ruchu

Jednou z oblastí, na ktorej môže prešovský región stavať, je cestovný ruch. Urobiť pre rozvoj tejto sféry viac ako doteraz a koordinovať svoje kroky, sa rozhodlo 35 subjektov z oblasti krajskej a miestnej samosprávy, dopravy, gastronómie, ubytovania a služieb.

Stalo sa tak v Tatranskej Lomnici, kde bolo 14. októbra slávnostne podpísané Memorandum o spoločnom postupe pri rozvoji turizmu. Iniciátorom memoranda bol predseda Prešovského samosprávneho kraja.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Dnes neexistuje... cestovného ruchu Prešovského kraja.
 • Svetlana Gavorová, riaditeľka SACR: Predpokladám, že niektoré témy... regionálnych produktov turizmu.
 • Michal Sýkora, predseda ZMOS: Máme pre cestovný ruch veľa daností ... pracovných príležitostí.

Prvým konkrétnym vyústením memoranda bude napríklad projekt klastra cestovného ruchu Spiš – Tatry, či spustenie webovej stránky. Ďalším využívanie finančných zdrojov Európskej únie na rozvoj cestovného ruchu.

Jingel Aktualita

DSS Orkucany v Sabinove otvorenie

Domov sociálnych služieb v Petrovanoch zmenil svoju adresu. Klienti a pracovníci sa presťahovali do vynovených priestorov bývalej Strednej poľnohospodárskej školy v Sabinove - Orkucanoch. Vynovený areál bol slávnostne odovzdaný do užívania 21. októbra.

Išlo o najväčšiu investičnú akciu krajskej samosprávy v jej histórii. Celkovo sa preinvestovalo 7,2 milióna eur. Je to jedno z najmodernejších zariadení, ktoré poskytuje sociálne služby v rámci celého Slovenska. Aký je teda rozdiel medzi starým a novým?

 • Anna Homzová, riaditeľka DSS Sabinov: To sa vôbec nedá porovnať .. čo im najviac chýbalo.

Veľké sťahovanie postupne čaká 95 klientov. Domov poskytuje starostlivosť občanom s telesným postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania, zmyslovým postihnutím, alebo kombináciou postihnutí.

Jingel Podujatie

Deň otvorených dverí (DOD) PSK

Už po tretíkrát sa konal Deň otvorených dverí Úradu Prešovského samosprávneho kraja s podtitulom Dvere dokorán. Do sídla krajskej samosprávy v Prešove prišlo 22. októbra niekoľko stoviek návštevníkov. Podujatie priblížilo občanom kompetencie samosprávneho kraja a bola prezentovaná činnosť organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Svojimi výrobkami a zručnosťou sa predviedli žiaci stredných škôl, zástupcovia kultúrnych a sociálnych zariadení v pôsobnosti krajskej samosprávy...

 • Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK: 0.52.33 - Naozaj ponúkneme všetko... je veľmi bohatý.
 • Miroslav Vaterka, Stredná odborná škola Vranov n/Topľou: Napríklad táto motorka... čo sa týka stredných škôl.
 • Hedviga Čišková, Stredná umelecká škola Prešov: Pripravili sme si prezentáciu... na obraz.
 • Bohuš Popík, Stredná odborná škola podnikania: Prezentujeme tu zameranie... so svojimi modelmi živé sochy.

Modely šiat, ktoré navrhli a zhotovili študentky, možnosť dať si urobiť make-up, prípadne účes, vyskúšať si prvú pomoc, pozrieť výrobky z dreva, kovu... Súčasťou kultúrneho programu bolo vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru. Program bol skutočne bohatý.

 • Anketa návštevníci: Je to tu celkom pekné páči sa ... čo je nové v kraji.

V budove PSK rozvoniavali aj jedlá typické pre náš región. Išlo predovšetkým o jedlá z ktorých obyvatelia vyberali Tradičnú chuť Prešovského kraja.

Anketu s týmto názvom vyhlásil PSK začiatkom apríla. A práve počas Dňa otvorených dverí boli zverejnené výsledky hlasovania. Do ankety sa zapojilo takmer 18 500 ľudí. Tí rozhodli, že prvé miesto patrí tradičným pirohom, s odstupom sa za nimi sa umiestnili halušky, bobaľky, mačanka a nalešniky.

Jingel Podujatie

Deň bez bariér

Po roku sa stretli opäť, aby predviedli, že aj napriek svojim hendikepom sú súčasťou našej spoločnosti. O kom je reč?

 • Ukážka - 15 sek.

A to je len krátka ukážka z vystúpení klientov domovov sociálnych služieb počas už 7. ročníka Dňa bez bariér. V bohatom programe sa predstavilo vyše 600 účinkujúcich - klientov a zamestnancov 30 zariadení, ktoré sa nachádzajú na území nášho kraja.

 • Margita Ďorďová, poverená vedením sociálneho odboru PSK: Snažili sme sa im nechať voľnú ruku...,  ale tak  čo dokážu.

Klienti sa pripravujú na Deň bez bariér poctivo celý rok. Pre nich je to vyvrcholenie ich snahy niečo dokázať a zároveň pre mnohých z nich je to aj výlet do krajského mesta, na ktorý sa tešia.

 • Margita Ďorďová, poverená vedením sociálneho odboru PSK:  Integrácia neprebieha v rámci... spoločenského života.
 • Iveta Nemčíková, riaditeľka DSS na Volgogradskej ulici v Prešove:  Je to práca náročná ... a je veľmi úžasný.

V Prešovskom kraji je viac ako 60 zariadení sociálnych služieb. V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pracuje 27 domovov sociálnych služieb. V nich je umiestnených vyše 2200 klientov s telesným, mentálnym alebo kombinovaným zdravotným postihnutím.

Jingel Podujatie

Open Days - školy

 • Ukážka: Dnes sme pripravili hubovú mačanku s údeninou.

Tak chutí Európa, tak chutí Prešovský kraj, to bol názov série podujatí, ktoré v rámci Európskeho týždňa regiónov pripravila prešovská regionálna samospráva. Spolu na desiatich stredných školách v našom kraji návštevníci mohli netradičnou formou spoznávať Európsku úniu. Na hotelovej akadémii v Prešove bol Deň otvorených dverí spojený s ochutnávkou národných špecialít európskych štátov.

 • Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK: Trochu inak jednoduchšie... túto krajinu. 
 • Anketa žiaci HA:  Tak každý tu skúšal... tak všetko. - To sú pirohy plnené zemiakmi a bryndzou. - Pripravujeme miešané nápoje... také hravé.
 • Anketa návštevníci - HA:  Môžem vás vyrušiť? - Je to flambované ovocie a chutí to výborne. - Dali sme si poľský boršč ... plnené mäsom, výborné je to.

Pre návštevníkov pripravili študenti tisíc porcií rôznych jedál a nápojov. Predviedli sa aj činnosťami, ktoré súvisia so stravovaním a varením. Európsku úniu predstavili aj žiaci Gymnázia v Lipanoch. O nové informácie, ale aj humor, nebola núdza ani na tejto škole.

 • Ukážka hudba - 15 sek.
 • Anketa žiaci: Snažíme sa zaujímavejším spôsobom...  španielsky tanec.
 • Anketa - návštevnici: Videla som množstvo krajín... a páčilo sa mi to.
 • Viera Urdová, riaditeľka Gymnázium Lipany:  Pozývali sme školy ... nasýtenie duše aj tela. 

Jingel Aktualita

Rekonštrukcia IPC

V novembri bude ukončená rozsiahla rekonštrukcia historickej budovy v centre Prešova.

Svoje sídlo v nej nájde Inovačné partnerské centrum. Počas rekonštrukčných prác sa našli v priestoroch budovy jedinečné historické maľby a to posunulo termín dokončenia rekonštrukcie. A práve postup reštaurátorských prác bol zhodnotený počas kontrolného dňa.

 • Peter Chudík, predseda PSK: História sa nedá uponáhľať.... históriu  mesta Prešov viac ako dvestoročnú.

To, že sa takáto historická maľba v budove nachádza, nebolo nikde zachytené. Maľba sa našla náhodou a to vďaka pamiatkovému zákonu, ktorý predpisuje aj prieskum stien historických budov.

 • Ľubomír Cáp, reštaurátor: Kde sa vlastne odhadlo... maľba v takomto rozsahu.

O komplexnej rekonštrukcii budovy rozhodlo zastupiteľstvo PSK v roku 2007 s cieľom vybudovať v týchto priestoroch Inovačné partnerské centrum. Rekonštrukcia stála približne 1,3 milióna eur. Samospráva na financovanie získala príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu.

IPC má byť koordinačným strediskom v procese vytvárania nových partnerstiev prostredníctvom odborných stretnutí a tréningových programov. Má zabezpečovať vytváranie integrovaných balíkov služieb.

Jingel aktualita

Knižnica v Humennom

Vynovené priestory, ale hlavne nový obvodový plášť Vihorlatskej knižnice v Humennom potešili všetkých čitateľov, ale aj zamestnancov. Rozsiahla rekonštrukcia, ktorá bola ukončená v októbri, sa postarala predovšetkým o ich zdravie. Pôvodná budova bola postavená zo zdraviu škodlivých azbestových dosák. Nová fasáda prinesie knižnici aj energetickú úsporu. Celkovo sa počas dvoch rokov preinvestovalo 530 tisíc eur.

Jingel Aktualita

Elektráreň - Galéria

Po rekonštrukcii bola koncom októbra slávnostne otvorená Tatranská galéria v Poprade. Tá má svoje sídlo v historickej budove parnej elektrárne, ktorá je technickou kultúrnou pamiatkou. Samosprávny kraj investoval do rozsiahlej rekonštrukcie 845 tisíc eur a bola rekonštruovaná niekoľko rokov. Rozlohou ide o jednu z najväčších galérií na Slovensku. Po rekonštrukcii je to moderná galéria historicko-priemyselnej architektúry.

Jingel Viete, že...

Financie z ROP

Krajská samospráva bola úspešná pri získavaní financií z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007 – 2013?

Okrem iného získala aj zdroje na rekonštrukcie cestnej siete. Tie sa budú realizovať v spolupráci s poľskými partnermi.

 • Peter Chudík, predseda PSK: Prvý je projekt... 1 milión 800 tisíc eur.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 31.10.2009 / Aktualizované: 31.05.2010 HoreTlačiť