Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Bod č. 15B

Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.

Predkladá: Jozef Gaľan, poverený vedením Organizačného odboru Úradu PSK

 

 

  • Hlasovanie č. 26  (Poznámka: Protinávrh - posl. Lešo stiahnutie bodu z rokovania) - PDF (39 kB)  

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 01.12.2010 / Aktualizované: 15.12.2010 HoreTlačiť