Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Bod č. 1

Otvorenie a voľba návrhovej komisie

Predkladá: MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

 

 • Hlasovanie č. 1  (Schválenie programu zasadnutia - zmena poradia bodov rokovania) - PDF (38 kB)
 • Hlasovanie č. 2 (Schválenie programu zasadnutia - Program ako celok) - PDF (38 kB)
 • Hlasovanie č. 3 (Voľba návrhovej komisie - nebolo prečítané meno poslanca) - PDF (38 kB)
 • Hlasovanie č. 4 (Voľba návrhovej komisie - oprava hlasovania) - PDF (38 kB)

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu:

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 15.12.2010 / Aktualizované: 15.12.2010 HoreTlačiť