Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
731/2021/OM Mgr. Peter Louma- Kúpna zmluva 731/2021/OM (PDF, 227,57 kB) podrobnejšie informácie 1 150,00 € 14.05.2021
853/2021/OM Mesto Svidník
IČO: 00331023
Kúpna zmluva č. 853/2021/OM (Svida) (PDF, 171,22 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 12.05.2021
732/2021/OM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Zmluva 732/2021/OM o zverení majetku do správy - k. ú. Klenov (PDF, 681,85 kB) podrobnejšie informácie 148,62 € 12.05.2021
Dodatok 73/2021 SAD Prešov, a. s.
IČO: 36477125
DODATOK č. 20 k Zmluve 138/2009/OOD o službách vo verejnom záujme na roky 2009-2018 (PDF, 55,76 kB) podrobnejšie informácie 16 868,00 € 12.05.2021
762/2021/OD Obec Letanovce
IČO: 00329304
Zmluva o zriadení vecného bremena - Obec Letanovce (PDF, 197,39 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 11.05.2021
768/2021/OD KHM s.r.o.
IČO: 52212220
Zmluva o poskytovaní služieb - SK- Mičakovce (PDF, 303,49 kB) podrobnejšie informácie 26 304,00 € 11.05.2021
769/2021/OD ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
IČO: 17085501
Zmluva o poskytovaní služieb - Hudcovce-Topoľovka (PDF, 303,44 kB) podrobnejšie informácie 32 688,00 € 11.05.2021
770/2021/OD BPA INVEST, s.r.o.
IČO: 46586423
Zmluva o poskytovaní služieb (Stavebný dozor - III/3216 Bijacovce-Brezovica) (PDF, 286,48 kB) podrobnejšie informácie 31 608,00 € 11.05.2021
771/2021/OD AE DOZORING, s.r.o.
IČO: 44403224
Zmluva o poskytovaní služieb (Stavebný dozor - II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok) (PDF, 286,09 kB) podrobnejšie informácie 33 508,80 € 11.05.2021
772/2021/OD AE DOZORING, s.r.o.
IČO: 44403224
Zmluva o poskytovaní služieb (Stavebný dozor - II/534 Poprad-Starý Smokovec) (PDF, 283,28 kB) podrobnejšie informácie 69 854,40 € 11.05.2021
Dodatok 71/2021 Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Dodatok č. 2 k zmluve o postúpení národného spolufinancovania pre projektového partnera 2 v rámci strešného projektu PLSK.01.01.00-12-0005/16 (PDF, 390,29 kB) podrobnejšie informácie 345 870,44 € 11.05.2021
Dodatok 72/2021 Žilinský samosprávny kraj
IČO: 37808427
Dodatok č. 3 k zmluve o postúpení národného spolufinancovania pre projektového partnera 2 v rámci strešného projektu PLSK.03.01.00-12-0006/16 (PDF, 609,63 kB) podrobnejšie informácie 50 529,05 € 11.05.2021
765/2021/OPR MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO: 45483078
Zmluva o dielo - Mediinvest (PDF, 481,68 kB) podrobnejšie informácie 4 200,00 € 10.05.2021
736/2021/OM AIDI s.r.o.
IČO: 47020466
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie (rekonštrukcia meštianskeho domu Kežmarok) (PDF, 116,27 kB) podrobnejšie informácie 5 900,00 € 10.05.2021
566/2021/OM Jozef Bernát r. Bernát a Daniela Bernátová r. Baňasová- Kúpna zmluva a zmluva o zverení č. 566/2021/OM (Bernát) (PDF, 127,08 kB) podrobnejšie informácie 240,00 € 10.05.2021
733/2021/OM HOTEL ZAUBER, s.r.o.
IČO: 36668826
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 733/2021/OM (PDF, 134,98 kB) podrobnejšie informácie 07.05.2021
Dodatok 64/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00681156
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. OPĽZ/125/2020 (MŠVVaŠ SR, PSK) (PDF, 1,07 MB) podrobnejšie informácie 4 957 766,50 € 06.05.2021
759/2021/OM Mesto Sabinov
IČO: 00327735
Kúpna zmluva 759/2021/OM ( k. ú. Orkucany) (PDF, 161,75 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 06.05.2021
756/2021/OD COLAS Slovakia, a.s.
IČO: 31651402
Zmluva o dielo - Hudcovce - Topoľovka (PDF, 258,47 kB) podrobnejšie informácie 991 116,61 € 05.05.2021
753/2021/OD EUROVIA SK, a.s.
IČO: 31651518
Zmluva o dielo („Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec – 1. etapa.") (PDF, 244,65 kB) podrobnejšie informácie 2 373 600,96 € 05.05.2021
754/2021/OD STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
Zmluva o dielo (,,Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča") (PDF, 246,94 kB) podrobnejšie informácie 1 162 064,57 € 05.05.2021
757/2021/OD COLAS Slovakia, a.s.
IČO: 31651402
Zmluva o dielo - Svidník - Mičakovce (PDF, 256,29 kB) podrobnejšie informácie 814 363,75 € 05.05.2021
755/2021/OD COLAS Slovakia a.s.
IČO: 31651402
Zmluva o dielo („Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“) (PDF, 227,12 kB) podrobnejšie informácie 771 687,88 € 05.05.2021
725/2021/OPR ZEBRA STUDIO s.r.o.
IČO: 52 158 349
Zmluva o zabezpečení marketingovej a mediálnej kampane (PDF, 359,02 kB) podrobnejšie informácie 138 506,40 € 05.05.2021
751/2021/OE Košický samosprávny kraj
IČO: 35541016
Dohoda č. 751/2021/OE o úprave vzájomných práv a povinností (PSK, KSK) (PDF, 172,52 kB) podrobnejšie informácie 05.05.2021
Nájdených 9 142 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť