Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 104/2021 Atrium n.o.
IČO: 45745692
Dodatok k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 143,35 kB) podrobnejšie informácie 62 368,42 € 05.08.2021
Dodatok 105/2021 Gabriela n. o.
IČO: 37886983
Dodatok k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 142,39 kB) podrobnejšie informácie 66 232,69 € 05.08.2021
1209/2021/OPR Obec Malá Domaša
IČO: 00332534
Zmluva č. 1209/2021/OPR o poskytnutí dotácie (obec Malá Domaša - Detské ihrisko oddychovo-rekreačnej zóny na brehu vodnej nádrže Malá Domaša) (PDF, 425,52 kB) podrobnejšie informácie 10 000,00 € 04.08.2021
783/2021/OPR Obec Juskova Voľa
IČO: 00332453
ZMLUVA č. 783/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Juskova Voľa - Oprava a vybavenie kultúrnej miestnosti) (PDF, 432,35 kB) podrobnejšie informácie 1 400,00 € 04.08.2021
1158/2021/OPR Chata Pieniny, s.r.o.
IČO: 36511552
Zmluva č. 1158/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Chata Pieniny, s.r.o. - Obnova oplotenia tenisového ihriska) (PDF, 426,54 kB) podrobnejšie informácie 9 000,00 € 04.08.2021
1159/2021/OPR Obec Hromoš
IČO: 00329908
Zmluva č. 1159/2021/OPR o poskytnutí dotácie (obec Hromoš - Modernizácia detského ihriska) (PDF, 425,52 kB) podrobnejšie informácie 1 200,00 € 04.08.2021
1160/2021/OPR Obec Lesnica
IČO: 00330001
Zmluva č. 1160/2021/OPR o poskytnutí dotácie (obec Lesnica - Výstavba oporného múru pre športovisko) (PDF, 425,49 kB) podrobnejšie informácie 1 500,00 € 04.08.2021
782/2021/OPR Obec Kladzany
IČO: 00332470
ZMLUVA č. 782/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Kladzany - Zlepšenie informovanosti o kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach obce) (PDF, 234,56 kB) podrobnejšie informácie 2 000,00 € 04.08.2021
781/2021/OPR Obec Michalok
IČO: 00332577
ZMLUVA č. 781/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec MIchalok - Zakúpenie klimatizácie do miestnosti kultúrneho domu) (PDF, 235,15 kB) podrobnejšie informácie 1 600,00 € 04.08.2021
1161/2021/OPR Obec Šambron
IČO: 00330205
Zmluva č. 1161/2021/OPR o poskytnutí dotácie (obec Šambron - Modernizácia športoviska vonkajšími fitness strojmi (PDF, 424,85 kB) podrobnejšie informácie 1 600,00 € 04.08.2021
780/2021/OPR Obec Sedliská
IČO: 00332836
ZMLUVA č. 780/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Sedliská - Rekonštrukcia kultúrnospoločenského areálu) (PDF, 432,4 kB) podrobnejšie informácie 2 400,00 € 04.08.2021
1039/2021/OPR Športový klub polície Vysoké Tatry
IČO: 50015371
Zmluva č. 1039/2021/OPR o poskytnutí dotácie (ŠK polície Vysoké Tatry - Nákup techniky na letnú údržbu bežeckých, lyžiarskych a krosových tratí) (PDF, 425,49 kB) podrobnejšie informácie 2 000,00 € 04.08.2021
779/2021/OPR Obec Štefanovce
IČO: 00332879
ZMLUVA č. 779/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Štefanovce - Rekonštrukcia obecnej knižnice) (PDF, 431,43 kB) podrobnejšie informácie 1 000,00 € 04.08.2021
1696/2021/OM Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37885341
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených s komplexnou realizáciou procesov vo verejnom obstarávaní (PDF, 287,57 kB) podrobnejšie informácie 78 018,00 € 04.08.2021
777/2021/OPR Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou
IČO: 37874870
ZMLUVA č. 777/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou - Materiálno technické vybavenie tréningovej sály FS Vargovčan) (PDF, 432,01 kB) podrobnejšie informácie 2 000,00 € 04.08.2021
776/2021/OPR Komunitné združenie Sedliská
IČO: 37789741
ZMLUVA č. 776/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Komunitné združenie Sedliská - Krisciny na valale - krojové vybanie) (PDF, 431,96 kB) podrobnejšie informácie 1 800,00 € 04.08.2021
774/2021/OPR Obec Vyšný Kazimír
IČO: 00332801
ZMLUVA č. 774/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Vyšný Kazimír - Deň obce spojený so športovým dňom) (PDF, 231,82 kB) podrobnejšie informácie 1 500,00 € 04.08.2021
1447/2021/OM Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Zmluva o dielo_SPIN2-1-2021-011 (PDF, 722,9 kB) podrobnejšie informácie 31 653,47 € 04.08.2021
1691/2021/OM Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA
IČO: 35414201
Zmluva o poskytovaní služieb_Infoboxy (PDF, 196,78 kB) podrobnejšie informácie 6 400,80 € 04.08.2021
794/2021/OPR Mesto Kežmarok
IČO: 00326283
ZMLUVA č. 794/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Mesto Kežmarok - Rozšírenie areálu festivalu Európske ľudové remeslo o historické trhovisko) (PDF, 434,08 kB) podrobnejšie informácie 8 000,00 € 03.08.2021
1728/2021/IKT PcProfi s. r. o.
IČO: 44685173
Kúpna zmluva č. Z202115940_Z (NB a príslušenstvo, 56 ks) (PDF, 156,01 kB) podrobnejšie informácie 70 496,38 € 03.08.2021
793/2021/OPR Obec Holumnica
IČO: 00326186
ZMLUVA č. 793/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Holumnica - Ústredňa miestneho rozhlasu) (PDF, 433,5 kB) podrobnejšie informácie 1 700,00 € 03.08.2021
792/2021/OPR Obec Malá Franková
IČO: 00696277
ZMLUVA č. 792/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Malá Franková - Centrálny kríž) (PDF, 432,05 kB) podrobnejšie informácie 1 500,00 € 03.08.2021
791/2021/OPR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá
IČO: 31999824
ZMLUVA č. 791/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá - Zhotovenie schodiska v budove Rómskeho duchovno-spoločenského strediska) (PDF, 433,02 kB) podrobnejšie informácie 2 000,00 € 03.08.2021
790/2021/OPR Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
IČO: 36158968
ZMLUVA č. 790/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - Stála expozícia geologických exponátov - úpravy exteriéru a expozičná infraštruktúra) (PDF, 434,36 kB) podrobnejšie informácie 6 534,30 € 03.08.2021
Nájdených 9 747 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť