Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dotácie predsedu PSK

Dotácie predsedu z vlastných zdrojov PSK

V súlade s VZN č. 15/2008 Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu

 • všeobecne prospešných služieb,
 • všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov
 • podnikania.

Vrámci grantových schém sú zvyčajne každoročne vyhlasované výzvy na poskytnutie dotácie - Výzvy predsedu PSK a Výzvy Zastupiteľstva PSK.

Výzva na rok 2021

Vyhlásené výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Výzva na rok 2020

Výzva na rok 2019

Výzva na rok 2018

Výzva na rok 2017

nebola vyhlásená výzvy predsedu PSK.

Výzva na rok 2016

bola vyhlásená výzva v rámci grantovej schémy 2016 - Výzva predsedu PSK (ukončená 30. 04. 2016), vyhodnotenie výzvy -  PDF (57 kB)

Výzva na rok 2015

zatiaľ nebola vyhlásená žiadna  výzva predsedu PSK pre poskytnutie dotácií. 

Výzva na rok 2014

bola vyhlásená výzva v rámci grantovej schémy na rok 2014Výzva predsedu PSK (ukončená 13. 05. 2014), vyhodnotenie - PDF (37 kB

Výzva na rok 2013

bola vyhlásená mimoriadna výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK,  (ukončená 31. 07. 2013),  vyhodnotenie - PDF (35 kB) 

Výzva na rok 2012

bola vyhlásená výzva v rámci grantovej schémy na rok 2012 -  Výzva predsedu PSK (ukončená 30. 09. 2012),  vyhodnotenie - PDF (39 kB)

Výzva v rokoch 2010 - 2011

Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne grantové schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

V roku 2009

bola vyhlásena výzvy v rámci grantovej schémy na rok 2009 - Výzva predsedu PSK , vyhodnotenie (1. polrok 2009) - PDF (35 kB),  vyhodnotenie  (2. polrok 2009) - PDF (51,4 kB)

Výzvy 2004 - 2008

Od roku 2004 (do roku 2008) boli vyhlasované výzvy a následne poskytované dotácie v rámci NEFO fondu.

 

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@psk.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 16.05.2012 / Aktualizované: 23.09.2021 HoreTlačiť