Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Nový školský rok 2012/2013 v PSK

Stredné odborné školy bojujú s nezáujmom

Na opravu a modernizáciu škôl dal PSK v tomto roku zatiaľ 3,7 mil. €

Stredné školy s napätím očakávajú začiatok školského roka 2012/2013, ktorý sa začne 3. septembra. Počty žiakov školy totiž v prvých dňoch ešte stále upresňujú a definitívne čísla budú známe až v druhej polovici mesiaca. Kým v septembri 2009 nastúpilo do stredných škôl v Prešovskom kraji 10 964 žiakov, v roku 2010 to bolo 10 714 žiakov a v septembri minulého roku už len 9 940 detí. „Situáciu v nadchádzajúcom školskom roku, ktorý sa začne v pondelok, si netrúfneme odhadnúť, isté však je, že to bude opäť nižší počet,“ konštatuje vedúci odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Karol Lacko.

Hoci záujem o gymnáziá stále prevyšuje ich kapacitné možnosti a žiaci sa hlásia aj na obchodné akadémie, zdravotnícke a pedagogické školy, stredné odborné školy sa aj naďalej musia vysporiadať s totálnym nezáujmom o remeslá a viaceré remeselné učebné odbory. "Pre školský rok 2012/2013 sme zaradili 82 nových učebných a študijných odborov a vyradili 28. Tieto odbory už dlhodobo neboli obsadzované, viac ako päť rokov sa nikto na ne neprihlásil, takže sme ich vyradili zo siete," konštatoval vedúci oboru. Doplnil, že klesajúci záujem je o štúdium v poľnohospodárskych, stavebných a lesníckych odboroch.

Samosprávny kraj od januára do augusta tohto roku poskytol stredným školám 3,7 mil. € vo forme kapitálových alebo bežných výdavkov na modernizáciu a opravu. „Ide predovšetkým o zníženie tepelných strát, rekonštrukciu kotolní, výmenu okien, radiátorov, obnovu fasád, opravy podláh, úpravu sociálnych zariadení, spŕch, telocviční. V niektorých školách a školských zariadeniach prebiehajú jednoduché údržbárske práce ako maľovanie tried, chodieb,“ upresnil K. Lacko.

Najväčšie práce v tomto roku sa realizovali na rekonštrukcii budovy gymnázia vo Svidníku, ich objem presiahol 403 000 €. Aj Stredná priemyselná škola (SPŠ) vo Svidníku získala takmer 190 000 € na opravu kúrenia a suterénu. Zmeny a vynovené priestory za vyše 310 000 € čakajú aj študentov Strednej umeleckej školy v Prešove. Stredná odborná škola (SOŠ) v Snine opravila fasádu za 150 000 €, SOŠ v Stropkove opravila strechu za takmer 120 000 €. Kotolňu rekonštruovali gymnázium v Levoči (140 000 €), SOŠ technická v Starej Ľubovni (103 000 €) a SPŠ na Bardejovskej ulici v Prešove (102 000 €). Okná sa menili na viacerých školách, SOŠ vo Svite realizovala výmenu za 150 000 €, SOŠ technická v Humennom za 90 000 €, SPŠ chemická a potravinárska v Humennom (48 000 €), SOŠ v Sabinove (50 000 €), SPŠ v Poprade (24 000 €) a Obchodná akadémia v Prešove (20 000 €).

V Prešovskom kraji je dovedna 122 stredných škôl, na ktorých koncom júna študovalo 40 742 žiakov. Z tohto počtu je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 80 škôl, ktoré k 30. júnu mali 33 223 študentov. Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť vzdelávania ročne presahuje 62 mil. €.

***

Prešov 31. augusta 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 31.08.2012 / Aktualizované: 03.09.2012 HoreTlačiť