Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vzdelávanie v kocke

 • 1. júla 2002 – Kraj začal zabezpečovať originálne kompetencie i prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania. Kraj prevzal do správy 127 stredných škôl a školských zariadení.
 • 2004/2005 – Prvá etapa racionalizácie stredných škôl. Investície v oblasti  školstva v roku 2004 presiahli 87 mil. Sk a v roku 2005 celkom 176 mil. Sk.
 • 2. septembra 2005 – Otvorenie novej budovy Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. Náklady na výstavbu a vybavenie dosiahli 31 mil. Sk.
 • 2006/2007 – Druhá etapa racionalizácie stredných škôl. Investície v roku 2006 predstavovali 195 mil. Sk a v roku 2007 spolu 153 mil. Sk.
 • 28. júna 2007 – Otvorenie nových priestorov Strednej pedagogickej školy v Levoči. Najväčšia investi čná akcia v oblasti  školstva - rekonštrukcia kasární na SPgŠ, stála 145 mil. Sk.
 • 2008 – Rozpočet za oblasť vzdelávania prekročil 1,9 mld. Sk. Investície predstavovali 140 mil. Sk.
 • November 2008 – Štyri úspešné projekty na rekonštrukciu škôl v hodnote 100 mil. Sk.
 • 26. júna 2009 – PSK po prvýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti  PSK.
 • 2009/2010 – Modernizácia stredných škôl z prostriedkov ROP. PSK získal takmer 15 mil. € na rekonštrukciu 18 stredných škôl. Všetky realizované projekty boli zamerané na znižovanie energeti ckej náročnosti .
Publikované: 28.09.2012 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť