Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kultúra v kocke

 • 1. apríla 2002 – Kraj prevzal kompetencie v oblasti kultúry. PSK začal spravovať 28 kultúrnych organizácií – dve divadlá, osem múzeí, sedem knižníc, sedem osvetových stredísk, dve galérie a dve hvezdárne.
 • 2004 – Rekonštrukcia strechy DJZ (9 mil. Sk) a historickej budovy DJZ (4,1 mil. Sk).
 • 15. novembra 2005 – Zrekonštruovaný objekt Okresnej knižnice D. Gutgesela v Bardejove. Prvý ukončený projekt v rámci PSK, na ktorý boli použité finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.
 • 2007 – Historicky prvý nákup diel pre Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach – portfólio Flowers v hodnote 1,3 mil. Sk.
 • 18. decembra 2007 – Vznik samostatnej príspevkovej organizácie – PUĽS k 1. 1. 2008.
 • 2008 – Investície v kultúrnych organizáciách dosiahli 110 mil. Sk. Smerovali napríklad do hradov Ľubovňa (5 mil. Sk) a Kežmarok (11 mil. Sk), skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch (18 mil. Sk), renesančného kaš�eľa v Humennom (29 mil. Sk), či Tatranskej galérie v Poprade (18 mil. Sk).
 • 2009 – Kompletná rekonštrukcia strechy v MMUAW v Medzilaborciach. Náklady presiahli 286 000 €.
 • 2009 – Rekonštrukcia Vihorlatskej knižnice v Humennom (500 000 €).
 • 26. októbra 2009 – Otvorenie zrekonštruovanej budovy Tatranskej galérie v Poprade.
 • 18. mája 2011 – Debarierizácia Ľubovnianskeho skanzenu pre nevidiacich a slabozrakých. Prvý projekt na Slovensku.
 • 21. október 2011 – 20. výročie vzniku Múzea moderného umenia v Medzilaborciach. Nákup umeleckých diel do expozície.
 • Október 2011 – Obnova renesančného paláca na hrade Ľubovňa ukončená (začala sa v roku 2009). Celkový rozpočet dosiahol 1,7 mil. €. Nová expozícia bude otvorená v júli 2012.
Publikované: 28.09.2012 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť