Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne služby v kocke

 • 1. júla 2002 – Kraj prevzal kompetencie v oblasti sociálneho za-bezpečenia a začal spravovať 47 zariadení.
 • 14. októbra 2003 – 1. ročník prehliadky umeleckej tvorivosti a zručnosti ľudí so zdravotným postihnutím - Deň bez bariér.
 • 2006/2007 – Investície do zariadení sociálnych služieb dosiahli objem 62,5 mil. Sk.
 • 2008 – Rozpočet pre oblasť sociálnych služieb predstavoval 558 mil. Sk pre organizácie PSK a 100 mil. Sk pre neštátne subjekty poskytujúce služby v sociálnej oblasti.
 • 2008 – Investície vo výške 120 mil. Sk na opravy a zateplenie budov, nákup dopravných prostriedkov, vybavenie kuchýň a práčovní.
 • 1. januára 2009 – Nový zákon o sociálnych službách zrovnoprávnil verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Kraj začal posudzovať odkázanosť na sociálnu službu a vedie register všetkých poskytovateľov sociálnych služieb.
 • 25. októbra 2009 – Ukončenie najväčšej investície v histórii PSK - rekonštrukcia Domova sociálnych služieb v Orkucanoch za 7,2 mil. €.
 • 2011 – Poskytovatelia sociálnych služieb na území PSK poskytujú starostlivosť pre 7 961 občanov v 271 zariadeniach sociálnych služieb.
 • 21. septembra 2011 – PSK po prvýkrát v histórii udelil ocenenia v sociálnych službách.
Publikované: 28.09.2012 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť