Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2. zasadnutie (7.1. 2014)

7. januára 2014 - 2. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
 3. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK.
 4. Voľba hlavného kontrolóra - deň konania, spôsob a vykonanie voľby.
 5. Návrh na zriadenie komisií pri Zastupiteľstve PSK.
 6. Návrh Plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2014.
 7. Rôzne.
 8. Interpelácie poslancov.
 9. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Zápisnica zo zasadnutia

Zápisnica 2/2014

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 20.12.2013 / Aktualizované: 12.12.2016 HoreTlačiť