Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Najkrajší bol prsteň cisárovnej Sissi, najnáročnejšie drevené kostolíky

banner - Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

Prešovský samosprávny kraj realizoval od marca 2012 projekt digitalizácie historických artefaktov. V rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK dostalo digitálnu podobu 8 124 objektov zo zbierok kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského vyššieho územného celku.

Digitalizácia umožňuje zachovanie artefaktov pre budúce generácie a zároveň sprístupní pamiatky pre širokú verejnosť. Veľká časť artefaktov sa digitalizovala v priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou, kde bolo vytvorené digitalizačné pracovisko. Predmety, ktoré boli náročné na prevoz, alebo sa previezť nedali, sa digitalizovali priamo v inštitúciách a exteriéroch, kde sú umiestnené. Medzi artefaktmi sú perly vo veľkosti od troch milimetrov a najväčším objektom na zdokumentovanie bol pravdepodobne kostolík v Humennom.

„Digitalizácia historických predmetov v zbierkovom fonde siedmich múzeí stála takmer 1,5 milióna eur. Kraj tento projekt financoval z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a podieľal sa na ňom piatimi percentami oprávnených nákladov,“ uviedol František Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK a projektový manažér. Vymenoval aj organizácie, ktoré sa do projektu digitalizácie zapojili: „Bolo to sedem inštitúcií v pôsobnosti PSK - Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni, Šarišské múzeum v Bardejove, Podtatranské múzeum v Poprade, Krajské múzeum v Prešove, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, Vihorlatské múzeum v Humennom a Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.“

Na hrade v Starej Ľubovni prešlo digitalizáciou 358 zbierkových predmetov. „Najvýznamnejším bol drevený kostolík, ktorý bol do skanzenu pod hradom prenesený z obce Matysová,“ povedal riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. Ako dodal, hlavným prínosom je, že „digitalizované pamiatky vieme použiť na prezentáciu pri výstavách a pri propagácii múzea.“ Zdigitalizované pamiatky pomôžu podľa neho aj pri ďalších výskumoch a príprave výstav.

Podtatranské múzeum v Poprade má v digitálnej podobe 711 kusov predmetov zo svojho zbierkového fondu. Najmenšie sú mince s priemerom jedného centimetra z expozície numizmatiky a archeológie a najväčší objekt, ktorý prešiel digitalizáciou, bol drevený oltár z dnes už neexistujúceho dreveného kostola zo Spišskej Novej Vsi o rozmeroch 2,5 x 2 metre. „Ten sa digitalizoval v múzeu v Spišskej Sobote, kde je dnes umiestnený. Rovnako sa múzeum snažilo dať do digitálnej formy aj celé kolekcie,“ skonštatovala riaditeľka Magdaléna Bekešová. Spomenula predovšetkým „kolekciu Gánovce z expozície Paleontológie, v rámci ktorej sa zdigitalizovalo 52 kusov predmetov. Rovnako digitálnu podobu dostala kolekcia Modrotlačiarenských foriem, kde sa do 3D rozmeru dostalo 200 predmetov. Oceňujem možnosť, že aspoň časť z nášho 50-tisícového zbierkového fondu budeme môcť verejnosti priblížiť aj takouto formou.“

Z celkového počtu 8 124 objektov je širokej verejnosti sprístupnených 30 % teda 2 500 historických artefaktov. „Celý projekt hodnotíme ako úspešný. Prínos pre kraj je obrovský. Predmety v digitálnej podobe si bude môcť široká verejnosť pozrieť na webovej stránke PSK,“ uviedol František Barnáš manažér projektu a dodal informáciu pre odborníkov: „Pre odbornú verejnosť budú všetky predmety v 3D rozlíšení k dispozícii na dátovom úložisku Prešovského samosprávneho kraja. Dátový objem zdigitalizovaných materiálov je približne 100 terabajtov, čo je obrovský objem dát.“

Proces digitalizácie sa realizoval štyrmi technologickými postupmi - formou digitálnej fotografie, 3D skenovania, objektovej panorámy a fotogrametriou. Na projekte samotnej digitalizácie pracovalo 17 ľudí. „Technicky najnáročnejšia bola digitalizácia kostolíkov v skanzenoch v Humennom a Starej Ľubovni. Tie boli pre nás najväčšou výzvou. Najkrajším predmetom, ktorý sme mali digitalizovať, bol podľa nás briliantový prsteň princeznej Sissi z bardejovského múzea,“ prezradil Boris Hurbanič zástupca dodávateľskej firmy.

Projekt Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, opatrenie Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupnenie a zlepšenie systémov jeho získania, spracovania a ochrany.

V súčasnosti kraj pripravuje indikačné zoznamy na ďalšiu digitalizáciu. Ide hlavne o 2D objekty, ako sú knihy alebo plagáty.

Zbierkový fond má v Prešovskom kraji zdigitalizované aj Múzeum v Kežmarku, ktoré bolo zapojené do pilotného projektu v rámci Slovenska.

***

Prešov 30. júna 2015

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 03.07.2015 / Aktualizované: 03.07.2015 HoreTlačiť