Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Kraj zmodernizuje viaceré meštianske domy

Hoci turistická sezóna je v plnom prúde, práce na modernizácii viacerých kultúrnych zariadení v Prešovskom kraji sú v plnom prúde. Krajská samospráva realizuje niekoľko projektov v rámci Regionálneho operačného programu (ROP), opatrenie Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Termín ich ukončenia je stanovený na jeseň.

V Starej Ľubovni sa ešte koncom apríla začala rekonštrukcia objektu Dom správcu. Objekt v podhradí bol značne opotrebovaný, vlhký, s nevyhovujúcou inštaláciou, mal nevhodné dispozičné a prevádzkové riešenie a vysokú energetickú náročnosť.

Po rekonštrukcii bude objekt slúžiť ako regionálne turisticko-informačné centrum na bezplatné poskytovanie informácií o expozíciách v hrade a skanzene, o histórii a pamiatkach mesta Stará Ľubovňa a jeho okolia. Vedľa centra bude vybudovaný multifunkčný priestor – miestnosť pre turistov na premietanie filmových dokumentov o múzeu, hrade, skanzene a regióne. Priestor bude zároveň slúžiť ako prednášková a kongresová miestnosť. Ostatná časť prízemia bude využívaná ako konzervátorské pracovisko pre konzervovanie a reštaurovanie textílií, kože a papiera. „Ľubovnianske múzeum spravuje bohatý zbierkový fond ľudového odevu, textílii, kožuchov, obuvi, historických textílií, kníh a archiválií, ktoré si vyžadujú komplexnú ochranu,“ zdôvodňuje riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. Súčasťou prízemia bude aj kostymérňa pre vhodné uskladnenie divadelných kostýmov z hradných muzikálov, technická miestnosť a sociálne zariadenie s bezbariérovým prístupom. V priestoroch podkrovia vzniknú kancelárske priestory pre konzervátora, etnografa, archeológa, hlavného lektora hradu s pracovníka kultúrno-výchovnej práce.

Rozpočet stavebných prác presiahne 650 tisíc eur. „Dodávateľ, Eiffage Construction Slovenská republika, realizuje stavebné práce v súlade v časovým harmonogramom a termín ukončenia 31. októbra bude dodržaný. Doteraz boli vybúrané všetky výplňové konštrukcie, dodávateľ stavbu staticky zabezpečil, realizoval demontáž a montáž nového krovu a vybúral podlahy,“ konkretizuje D. Mikulík. Ako dodal, ďalších 73 tisíc eur bude stáť vnútorné vybavenie.

Okrem domu správcu v barokovom podhradí sa už niekoľko mesiacov intenzívne pracuje aj v objektoch Šarišskej galérie v Prešove. Na rekonštrukciu meštianskych domov získala galéria v rámci ROP nenávratný finančný príspevok prevyšujúci 950 tisíc eur. Keďže tieto zdroje na plánovanú kompletnú rekonštrukciu nestačia, ďalších 1,2 milióna eur schválili poslanci krajského parlamentu z úverových zdrojov Európskej investičnej banky. Rekonštrukcia v galérii sa realizuje za plnej prevádzky.

Ďalšie dva projekty v rámci ROP by sa mali začať realizovať v najbližších týždňoch. Ide o obnovu meštianskeho domu v správe Šarišského múzea v Bardejove. Na rekonštrukciu domu s expozíciou ikon, ktorá má byť ukončená do 30. novembra, získalo múzeum viac ako 520 tisíc eur.

Posledným úspešným projektom v rámci ROP je oprava meštianskeho domu v Spišskej Sobote (Poprad). Podtatranská knižnica získala na obnovu svojho historického objektu v mestskej pamiatkovej rezervácii viac ako 420 tisíc eur. Práce modernizácii sa začnú v auguste s termínom ukončenia do 30. novembra.

***

Prešov 15. júla 2015

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 15.07.2015 / Aktualizované: 15.07.2015 HoreTlačiť