Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Protispoločenské konanie PSK (zákon 54/2019)

Informácie o možnosti oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ( ďalej aj ako „zamestnávatelia“) plní úlohy podľa tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj “zodpovedná osoba“).

Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF 227 kB)

Oznámenie protispoločenskej činnosti na PSK - podanie podnetu

Protispoločenské konanie podľa zákonu 54/2019 Z. z.  je možné nahlásiť aj na Úrade PSK, a to na Útvar hlavného kontrolóra PSK.

Oznámenie (FO) v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Online formulár

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, www.po-kraj.sk, opsc@psk.sk

Pri podávaní oznámenia sa uvádza meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet.

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti 

* povinné pole

 

 

Publikované: 03.09.2015 / Aktualizované: 04.04.2022 HoreTlačiť