Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - majster odbornej výchovy, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

Riaditeľ Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

prijme do pracovného pomeru

majstra odbornej výchovy

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01. 10. 2015 do 31. 08. 2016, pracovný úväzok v hod./týždeň - plný.

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnika, alebo informačné technológie, automatizačná technika a pedagogická spôsobilosť(stačí prebiehajúce vzdelávanie),
 • alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore mechatronika, alebo elektrotechnika, informačné technológie, automatizačná technika, vyučenie v danom odbore a pedagogická spôsobilosť(stačí prebiehajúce vzdelávanie),
 • alebo vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru v odbore učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika, prípadne informatika, výpočtová technika

Ďalšie požiadavky:

 • vítané znalosti z oblasti PLC (Siemens Simatic),
 • prehľad v kvapalinových obvodoch,
 • vítané skúsenosti s automatickými linkami a priemyselnými robotmi ABB,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 24. septembra 2015.

Adresa školy:

Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
080 05 Prešov

Kontakt:

 • tel.: +421 905 265 974 (Ing. Baran)
 • e-mail: odv@spojenaskola.sk, riaditel@spojenaskola.sk
Publikované: 22.09.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť