Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Jubilejné Krídla túžby

Lokálne koncerty vyvrcholili galaprogramom v Prešove

V Prešovskom samosprávnom kraji sa v tomto roku po jubilejný piatykrát konalo slávnostné odovzdávanie ocenení predsedu PSK v sociálnych službách – Krídla túžby. Traja laureáti si prevzali ceny na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského 15. októbra z rúk Petra Chudíka. O ocenených v troch kategóriách rozhodli členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK.

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb cenu spomedzi dvoch nominácií získal Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, ktorý vytvára pre prijímateľov príjemné domáce prostredie a zároveň sa vďaka členstvu v Združení sociálneho turizmu prezentuje viacerými aktivitami aj navonok.Návrh na ocenenie zaslali zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby.

V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si Krídla túžby spomedzi šiestich nominovaných odniesla Beáta Ondrejová z Domova sv. Dominika v Petrovanoch, ktorá v zariadení pôsobí ako vedúca ošetrovateľského úseku od novembra 2011. Jej pričinením zariadenie získalo zdvižné zariadenie, polohovacie postele, antidekubitné matrace a podložky a iné pomôcky na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb. Veľmi účinne komunikuje aj s príbuznými poberateľov sociálnych služieb a často napomáha k zmierneniu napätia v rodinách. Návrh na ocenenie poslala Zuzana Vozárová, riaditeľka Domova sv. Dominika v Petrovanoch.

V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb si cenu spomedzi štyroch nominovaných prevzal Dušan Vretenár z Domova sociálnych služieb v Stropkove. Klientom zariadenia je 1. apríla 2003. Pre zariadenie je veľkým prínosom, pretože všetok svoj voľný čas trávi na vstupnej bráne, ktorú otvára dodávateľom, osobným vozidlám, zamestnancom i návštevám. Svojou prácou plnohodnotne zastúpi zamestnanca a práca je preňho zmyslom života. Návrh na ocenenie podali zamestnanci DSS.

Koncert Krídla túžby priamo nadväzuje na tradíciu prehliadky deň bez bariér, ktorého sedem ročníkov pripravil PSK v rokoch 2003 až 2009. Pridanou hodnotou, ktorá má zamestnancov i prijímateľov motivovať, je práve udeľovanie ocenení.

Prešovskému galakoncertu Krídla túžby predchádzali tri lokálne koncerty. Zúčastnili sa na nich verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb z PSK nielen aktívne svojimi vystúpeniami, ale aj pasívne ako diváci. Vo Vyšnom Kazimíri sa 18. júna zúčastnilo 14 poskytovateľov z okresov Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina. VareáliSpišského salaša v Spišskom Podhradí sa 26. júna uskutočnila prehliadka 12-tich vystúpení pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa. Tretia prehliadka, na ktorej vystúpilo osem účinkujúcich, sa konala 2. júla v priestoroch Parku mieru v Giraltovciach pre okresy Bardejov, Medzilaborce, Stropkov a Svidník.

Najzaujímavejšie vystúpenia postúpili na veľkú scénu DJZ, kde sa dnes prezentovali zariadenia z Vranova nad Topľou, Prešova, Ľubice, Brezovičky, Starej Ľubovne, Giraltoviec, Svidníka a zo Stropkova.

Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby pre 2 200 prijímateľov sociálnej pomoci.

***

Doplňujúce informácie:

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí sa nielen v očiach zamestnancov a prijímateľov posúva ďalej a ďalej. Ako prví v Prešovskom samosprávnom kraji zriadili Zariadenie podporovaného bývania, kde si jeho obyvatelia nažívajú ako jedna rodina. Starajú sa o zvieratá, napr. kone a poníka, slúžiacich aj na hippoterapiu, o ovce, z mlieka ktorých vyrábajú ovčí syr, pestujú rôzne plodiny, s pomocou zamestnancov sa naučili aj variť, nakupovať a starať sa o seba navzájom. Prostredníctvom opatrovateľského kurzu sa niektorí klienti môžu zamestnať v domove ako riadni zamestnanci.
Vďaka členstvu v Združení sociálneho turizmu sa domov prezentuje aj navonok. Pre turistov je možnosť obhliadky historického kostolíka, ale i dielní, v ktorých sa prijímatelia snažia pracovať a vyrábať rôzne výrobky. I oni sa však zapájajú rôznych turistických aktivít a absolvujú množstvo výletov i pobytov.
V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj Milosrdných bratov. Rehoľa pomáha finančne, ale aj duchovne, za čo im patrí veľká vďaka a čo taktiež prispieva k spokojnosti zamestnancov i obyvateľov domova.

Mgr. Beáta Ondrejová pôsobí v Domove sv. Dominika v Petrovanoch ako vedúca ošetrovateľského úseku od novembra 2011. Zúčastňuje sa rôznych vzdelávacích aktivít a svoje poznatky odovzdáva ostatným zamestnancom. Voči kolegyniam je otvorená, priama, ľudská, priateľská a vždy ochotná pomôcť.
Hľadá spôsoby, ako vylepšiť podmienky poskytovania sociálnych služieb – jej pričinením zariadenie získalo zdvižné zariadenie, polohovacie postele, antidekubitné matrace a podložky a iné pomôcky. Mnohé záležitosti často rieši aj v čase svojho osobného voľna. Jej prítomnosť v zariadení vyvoláva istotu a pocit bezpečia pre klientov i pre ostatných zamestnancov.
Veľmi účinne komunikuje aj s príbuznými poberateľov sociálnych služieb a často napomáha k zmierneniu napätia v rodinách z dôvodu umiestnenia svojich drahých v sociálnom zariadení, k postupnému zmierovaniu sa s chorobou príbuzných či k riešeniu rodinných sporov.

Dušan Vretenár je klientom Domova sociálnych služieb v Stropkove od 1. apríla 2003. Pre zariadenie je veľkým prínosom, pretože všetok svoj voľný čas trávi na vstupnej bráne, ktorú otvára dodávateľom, osobným vozidlám, zamestnancom i návštevám. Svojou prácou plnohodnotne zastúpi zamestnanca. Svoju činnosť vykonáva zodpovedne, sedem dní v týždni. Priestory vrátnice udržiava v náležitej čistote a poriadku.
Táto práca je preňho zmyslom života a takto aktívne využíva svoj voľný čas. Tradične sa zúčastňuje plaveckých pretekov v Poľsku, kde dosahuje popredné miesta. Nácvik scénok a účasť na kultúrnych podujatiach patrí medzi jeho obľúbené činnosti. Je to človek s dobrým srdcom, úsmevom na tvári a milým pozdravom, ktorý dodá pozitívnu energiu každému, kto prekročí bránu domova.

***

Prešov 16. októbra 2015

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 16.10.2015 / Aktualizované: 19.10.2015 HoreTlačiť