Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Samosprávy a štát hľadajú riešenie

Pomôže prešovskému obchvatu krízový variant?

Slovenská správa ciest 14. októbra odstúpila od zmluvy so združením HANT BA DS & ANTIK, ktoré malo do 7. októbra odovzdať prekládku cesty I/68 Prešov, odbočka Škultétyho - ZVL z dôvodu, že stavba nebola dokončená ani v predĺženom termíne. V Prešove o tom 15. októbra informoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, ktorý o probléme rokoval s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petrom Chudíkom a primátorkou Prešova Andreou Turčanovou.

Ide o obchvat mesta s veľkou okružnou križovatkou a s nadjazdom napojenia na diaľnicu do Košíc, ktorý má zjednodušiť prejazd mestom na spojnici Košice - Poprad. Štát chce s krajskou a mestskou samosprávou hľadať také riešenia, aby to malo minimálny dosah na komplikovanú situáciu v Prešove. „Pre nás je v prvom rade veľmi dôležité to, aby sme čo najskôr mohli túto stavbu dokončiť,“ uviedol štátny tajomník.

Dnes je stavba dokončená na 44 percent. Za posledné dva mesiace dodávateľ fakturoval práce za 100 000 eur. Z celkovej výšky zákazky 26 miliónov eur firme zatiaľ vyplatili okolo 12 miliónov eur. Za najväčšiu škodu považuje V. Stromček nesplnenie termínu dokončenia stavby. Z toho vyplýva povinnosť vypísať nové verejné obstarávanie, pričom v roku 2015 sú už iné ceny, ako tomu bolo pred štyrmi rokmi.

Štátny tajomník naznačil, že existuje aj krízový scenár, ak by mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Vtedy by sa stavba mohla dokončiť bez zdĺhavého verejného obstarávania. V takomto prípade je možné osloviť všetky relevantné firmy s jedným kritériom, ktorým je cena. „Je to rokovacie konanie bez zverejnenia. Ale jedine v prípade, že to bude aj z hľadiska mesta a regiónu nevyhnutné pokračovať týmto spôsobom. Výhoda tohto riešenia je, že by sme mohli stavbu realizovať hneď po ukončení zimy a do nasledujúcej zimy by aj tento stav bol odstránený a stavba by bola zrealizovaná,“ prezradil možný scenár V. Stromček. Stavebné práce na dokončenie odhadol na deväť mesiacov.

„Mimoriadna situácia je v celom Prešove, čo sa týka dopravy. Netreba zdôrazňovať len túto časť, ale práve kolaps na tejto stavbe nám spôsobuje upchatie, hlavne v ranných a popoludňajších špičkách, takmer dvoch tretín mesta. A to ešte nehovoríme, keď sa uvoľní cesta zo Šarišského Štiavnika, ktorá sa teraz opravuje, potom ten kolaps už bude nezadržateľný,“ konštatovala A. Turčanová. Možnosti vyhlásiť mimoriadnu situáciu mesto zváži.

„Najdrahšia cesta je tá, ktorá nie je postavená. Už každý deň je kritický a každý deň je navyše. Keď nie je dokončená odbočka a kruhový objazd na Košice, má to negatívny dosah aj na upchávanie ďalších komunikácií,“ povedal P. Chudík. Rovnako potvrdil, že kritický stav tu je a miestna aj krajská samospráva musí urobiť všetko pre to, aby spolu so štátom dokončili stavbu čo najskôr.

Podľa V. Stromčeka sa situácia v Prešove v budúcnosti zlepší. Do konca roka sa bude jazdiť do Prešova po diaľnici D1 od Popradu, zároveň v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na D1 - južný obchvat mesta a do konca roka bude právoplatné stavebné povolenie na prvú etapu R4 - severného obchvatu mesta. „Mesto Prešov bude, čo sa týka infraštruktúry a dopravnej kondície, ďaleko v lepšom stave, keď toto všetko bude dokončené,“ uviedol štátny tajomník.

Podľa zmluvy so Slovenskou správou ciest z roku 2012 malo tento dôležitý dopravný uzol postaviť združenie HANT BA DS & ANTIK do 36 mesiacov od prevzatia staveniska. Pôvodný termín bol jún tohto roku, no ten sa po problémoch s archeologickým prieskumom a vlaňajšími povodňami upravil na október 2015. Investičné náklady stavby sú podľa zmluvy viac ako 32 miliónov eur. Financovaná je z Operačného programu Doprava a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

***

Prešov 21. októbra 2015

(TASR)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 21.10.2015 / Aktualizované: 22.10.2015 HoreTlačiť