Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Medzi laureátmi je aj partnerský Pardubický kraj

Krajská samospráva udelila Ceny PSK a Ceny predsedu PSK za rok 2015

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku po 12-ty krát ocenil významné osobnosti regiónu. Sú medzi nimi tatranský chatár, honorárny konzul, nemocnica, knižnica, výrobná spoločnosť a partnerský český región. Slávnostné odovzdávanie najvyšších ocenení v Prešovskom samosprávnom kraji – Ceny Prešovského samosprávneho kraja a Ceny predsedu PSK sa konalo 17. decembra na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V rámci galaprogramu vystúpili dve a cappella formácie - Free Voices z Prešova a Close Harmony Friends z Nitry.

Ocenenia udeľuje Prešovský samosprávny kraj od roku 2004. „Laureátmi sú osobnosti a inštitúcie, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju, prípadne prezentácii nášho regiónu,“ približuje predseda PSK Peter Chudík. Podľa jeho slov je „zámerom kraja morálne oceniť mimoriadne aktivity a činy, ktoré nie sú bežné a ktoré nie je možné vyčísliť žiadnou finančnou čiastkou.“ Cenu predstavujú hodnotné umelecké diela od akademickej sochárky Evy Fišerovej – gotická brána s doširoka otvorenými dverami a srdce, obomknuté po stranách krídlami.

Samosprávny kraj v tomto roku zaevidoval deväť návrhov na udelenie Ceny PSK, ktorými sa zaoberala komisia pre udeľovanie verejných ocenení. Medzi troch laureátov napokon patrí Ľubovnianska nemocnica v Starej Ľubovni za kvalitné a profesionálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zavádzanie nových medicínskych postupov a za ekonomickú stabilizáciu zdravotníckeho zariadenia. Ďalším laureátom je prešovský výrobca ložiskových reduktorov – spoločnosť SPINEA, ktorej bola cena udelená za významné technologické inovácie v priemyselnej oblasti, podporu zamestnanosti v regióne a prezentáciu Prešovského kraja v celosvetovom meradle. Cenu PSK získal po prvýkrát subjekt zo zahraničia - partnerský región, Pardubický kraj z Českej republiky za dlhodobé priateľské vzťahy, nezištné prejavy solidarity, angažovanú a aktívnu pomoc v krízových situáciách.

Predseda samosprávneho kraja Peter Chudík sa v tomto roku rozhodol udeliť Cenu predsedu PSK tatranskému chatárovi Petrovi Petrasovi za osobnú angažovanosť pri záchrane Reinerovej chaty, za aktívnu podporu cestovného ruchu a za propagáciu Vysokých Tatier. Druhým laureátom Ceny predsedu PSK sa stal vranovský podnikateľ a honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike Stanislav Obický za šírenie myšlienok slovanskej vzájomnosti, dlhoročnú podporu slovensko-ukrajinskej spolupráce a predovšetkým za nezištnú pomoc ľuďom v núdzi, chorým a odkázaným. Tretie ocenenie patrí prešovskej Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava, ktorá v tomto roku oslávila 90 rokov svojho vzniku, za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry a knižnično-informačných službách a za angažovanosť pri komunitných aktivitách.

Laureáti Prešovského regiónu si prevzali ceny po 12-tykrát. Kraj doteraz ocenil už 70 osobností a inštitúcií. Medzi doterajších držiteľov Ceny PSK patria napríklad Michal Kováč, prvý prezident Slovenskej republiky, Prešovská univerzita, diecézny biskup František Tondra, Jeho Blaženosť Nikolaj, prešovský eparcha Ján Babjak, eurokomisár Ján Figeľ, kardinál Jozef Tomko, Horská záchranná služba, folklórny súbor Šarišan či Adam Žampa.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík doteraz cenu udelil Hokejovému klubu Poprad, hádzanárskemu klubu Tatran Prešov, hereckému manželskému páru - Jožovi a Kvete Stražanovcom, speváčke Márii Mačoškovej, sochárovi Dušanovi Pončákovi, akademickým maliarom Jurajovi Kresilovi a Andrejovi Smolákovi či lekárom Jánovi Kľocovi a Jánovi Kmecovi.

***

Prešov 18. decembra 2015

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Laureáti Ceny predsedu PSK

Peter Petras, dlhoročný prevádzkovateľ Rainerovej chaty

Peter Petras, jeden z najznámejších tatranských chatárov, sa narodil 16. augusta 1946. Málokto o ňom vie, že okrem chatára a nosiča bol súčasne i profesionálnym pedagógom na Strednej odbornej škole v Kežmarku. Pred 50-timi rokmi začal pôsobiť v Tatrách ako nosič a takmer dve desaťročia prevádzkoval Rainerovu útulňu na Starolesnianskej Poľane.

Najstaršiu tatranskú chatu postavenú v roku 1863 vzal pod svoje krídla v lete 1997. V tom čase to bola takmer ruina. Zrekonštruoval jej interiér a v prevádzke ju mal od roku 1998 ako informačné stredisko a malé múzeum nosičstva i horolezectva. V roku 2003 z vlastných prostriedkov zrealizoval generálnu opravu, kedy bola postavená nová strecha a chata získala súčasnú podobu. Slúži predovšetkým pre zážitkový cestovný ruch.

V roku 1999, na sviatok Troch kráľov, tu po prvýkrát postavil ľadový betlehem, ktorý odvtedy každú zimu dopĺňa atmosféru tejto najmenšej tatranskej chaty. Každoročné kultúrne podujatia ako Traja králi, Veľkonočné vajíčko, Nosičské preteky a výročia chaty sa stali pre návštevníkov Tatier nezabudnuteľné a známe na celom Slovensku.

O Petrovi Petrasovi bolo natočených viacero dokumentárnych filmov s vysokohorskou tematikou. V roku 2000 mu Vysoké Tatry udelili Cenu mesta. V roku 2014 získal ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu.Je autorom knihy Na chodníku chodník, ktorá ilustruje jeho nosičskú a chatársku prácu, ale aj vlastné príbehy ním zachránených ľudských životov v Tatrách. Hoci Reinerovu chatu od minulého roku prevádzkuje jeho syn, Peter Petras zostal tatranskou legendou.

Stanislav Obický, honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike

Stanislav Obický, úspešný podnikateľ, diplomat, milovník umenia a filantrop, sa narodil 19. októbra 1953 vo Volkovciach, v regióne Horné Požitavie. Pracoval v chemickej továrni Duslo Šaľa, odkiaľ po troch rokoch odišiel za prácou na východ republiky do Bukózy. V roku 1991 začal úspešne podnikať. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti SESO Vranov nad Topľou a jej dcérskych spoločnostiach. V roku 2005 sa Stanislav Obický stal honorárnym konzulom Ukrajiny.

Podnikať začal od nuly, no postupne sa zaradil medzi úspešných podnikateľov na Slovensku. K majetku sa dostal svojou prácou a podnikateľskou šikovnosťou, dodržiavaním morálnych a etických noriem. Vždy zostal predovšetkým človekom so sociálnym cítením. Majetok sa preňho nestal cieľom, ale prostriedkom ako pomôcť chudobným, chorým a odkázaným. Čím viac zarábal, tým viac rozdával. Zachránil pred zánikom súbor Vranovčan, pravidelne finančne aj materiálne podporuje dôchodcov z Vranova nad Topľou a okolia.

V európskom duchu začal od roku 2002 organizovať stretnutia regiónov východného Slovenska a Zakarpatska. Spoluprácu nepreukazuje len deklaratívne, ale aktívnou pomocou. Osobným príspevkom pomohol obyvateľstvu Ukrajiny pri povodniach v roku 2001, zaslúžil sa o vznik základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode.

Za jeho aktivity mu boli udelené rôzne ocenenia - Strieborná medaila Ministerstva vnútra SR za rozvoj slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce, Medaila za zásluhy III. stupňa od prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka, Zlatá medaila Ministerstva vnútra SR za prehlbovanie a upevňovanie susedských ukrajinsko–slovenských vzťahov, Pamätná medaila Matice slovenskej a iné.

Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove je verejnou regionálnou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorá plní funkciu mestskej knižnice s krajskou metodickou pôsobnosťou. Sprístupňuje základné knižnično-informačné služby, vytvára univerzálny knižničný fond, ktorý má v súčasnosti viac ako 220 000 knižničných jednotiek. Zabezpečuje prístup k dokumentom rôznych formátov a nosičov, poskytuje informácie z vlastných i externých zdrojov.

Knižnica bola založená v roku 1925 a v tomto roku oslávila 90. výročie svojho vzniku. Je plne automatizovaným informačným pracoviskom. Ročne ju navštívi vyše 150 000 návštevníkov a zrealizuje 500 000 výpožičiek kníh a iných dokumentov. V špeciálnom oddelení Centrum regionálnych dokumentov monitoruje, spracováva a sprístupňuje regionálnu tlač a regionálne dokumenty. Organizuje spoločensko-kultúrne, vzdelávacie a komunitné podujatia pre všetky sociálne skupiny obyvateľov. Zvýšenú pozornosť venuje detskému čitateľovi. Knižnica je organizátorkou výnimočných celoslovenských podujatí, ako festival Prešov číta rád, v rámci ktorého je držiteľkou slovenského rekordu v hromadnom čítaní kníh.

Po rekonštrukcii Starej mestskej školy v roku 2009 knižnica získala naspäť priestory na Hlavnej 139, kde je dnes verejná čitáreň, oddelenie pre slabozrakých a nevidiacich, inojazyčné oddelenie a Britské centrum. V roku 2012 pribudlo v zrekonštruovaných priestoroch novovzniknuté Centrum regionálnych dokumentov. V roku 2013 saKnižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove definitívne usídlila v dôstojných historických priestoroch secesného Bosákovho domu.

Laureáti Ceny PSK

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Ľubovnianska nemocnica, n. o., vznikla v roku 2005 transformáciou z príspevkovej na neziskovú organizáciu. Nemocnica prevzala po svojom predchodcovi dlh vo výške 100 miliónov slovenských korún, z ktorých po dohode so zriaďovateľom prešlo na Ľubovniansku nemocnicu 20 miliónov Sk. Dlh sa podarilo vďaka racionalizačným opatreniam splatiť a dnes nemocnica hospodári s vyrovnaným rozpočtom a dokáže generovať dostatok zdrojov na svoj rozvoj.

Progresívny vývoj nemocnice dokumentujú aj iné ukazovatele. Zvýšil sa počet hospitalizácií z 8 tisíc na 11 tisíc pacientov ročne, počet zamestnancov narástol z 360 v roku 2005 na 410 v roku 2015. Po dlhoročnej stagnácii dochádzalo od roku 2008 aj k pravidelnej valorizácii miezd pracovníkov.

Systém manažérstva kvality priniesol zefektívnenie procesov a zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V hodnotení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami sa Ľubovnianska nemocnica umiestňuje na popredných miestach nielen v rámci materského regiónu, ale aj v rámci Slovenska (naposledy 1. miesto v rámci SR vo všeobecných nemocniciach – hodnotenie ZP Dôvera). Kvalitu potvrdzuje kontinuálny nárast mimoregionálnych pacientov, ktorí v súčasnosti predstavujú až 20-percentný podiel na všetkých hospitalizáciách.

V poslednom desaťročí (od roku 2004 do 2014) sa v nemocnici preinvestovalo takmer sedem miliónov eur. Najvýznamnejšia bola komplexná rekonštrukcia v rokoch 2011-2013, ale aj komplexná digitalizácia RDG oddelenia a nové pracovisko magnetickej rezonancie.
Ľubovnianska nemocnica, n. o. (dnes už s viac ako s 50-ročnou skúsenosťou v poskytovaní zdravotnej starostlivosti) je pozitívnym príkladom fungovania organizácie v takom komplikovanom sektore, akým je zdravotníctvo.

SPINEA, s.r.o., Prešov

SPINEA je moderná výrobno-vývojová spoločnosť. Hlavným výrobným produktom je vysoko presná prevodovka predávaná pod obchodnou značkou TwinSpin.SPINEA patrí medzi štyroch najväčších výrobcov ložiskových reduktorov, ktorí pôsobia na svetovom trhu veľmi presných prevodoviek a vo svojej kategórii je jedinou európskou spoločnosťou. Podnetom pre jej vznik bol vlastný vynález nového prenosového princípu redukčného mechanizmu cykloidných prevodoviek. Originálne slovenské riešenia sú chránené svetovými patentmi.

Vysoko presná prevodovka TwinSpin patrí do kategórie hi-tech výrobkov s uplatnením v automobilovom priemysle v aplikáciách robotických pracovísk hlavne od európskych výrobcov robotov. Prevodovka sa využíva aj v automatizácii, obrábacích strojoch, radarových a navigačných systémoch, vo vojenskej a medicínskej technike. Umožňuje robotom manipulovať s predmetmi s presnosťou na stotiny milimetra. Prevodovky sú tiež súčasťou urýchľovača jadrových častíc v CERN-e vo Švajčiarsku.

Od svojho vynájdenia do súčasnosti prešiel TwinSpin mnohými vývojovými vylepšeniami. Spoločnosť SPINEA vyrába tiež ďalšie produkty, aktuátory DriveSpin a polohovacie moduly RotoSpin. Vyvrcholením systematického vývojárskeho úsilia je nová generácia reduktorov, uvedená v roku 2014 na svetový trh pod označením TwinSpin G.

Investície spojené s rozširovaním výroby od roku 2012 do roku 2015 dosiahli 20,5 miliónov eur. Z toho 5,5 milióna eur predstavujú náklady súvisiace s výstavbou novej výrobnej haly a ďalších 15 miliónov tvoria investície do nových technológií. V súčasnosti spoločnosť SPINEA zamestnáva 450 zamestnancov a vo výskumno-vývojovom oddelení pracuje 36 odborníkov.

Pardubický kraj (Česká republika)

Pardubický kraj bol prvým zahraničným partnerom prešovskej krajskej samosprávy. Dohoda o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Pardubickým krajom bola podpísaná 22. októbra 2002. Ide o najdlhšiu, najintenzívnejšiu a najefektívnejšiu spoluprácu spomedzi všetkých partnerských regiónov PSK. Pardubický kraj už roky nielen morálne, ale aktívne podporuje Prešovský región pri riešení krízových situácií.

Keď v lete 2004 postihla Prešovský kraj vlna ničivých povodní, z Pardubíc do Prešova dorazila materiálna pomoc v objeme 100 tisíc českých korún. Keď 19. novembra 2004 postihla Vysoké Tatry ničivá smršť, aj vtedy medzi prvými pomohol nášmu regiónu práve Pardubický kraj sumou 500 tisíc českých korún. Prostriedky boli využité na nákup techniky na údržbu Cesty slobody. Následne počas letných mesiacov českí študenti priamo pomáhali pri odstraňovaní následkov kalamity.

Pardubický kraj nezaváhal ani v roku 2010, kedy povodňová vlna spôsobila na cestách II. a III. triedy v Prešovskom kraji škody vyše 24 miliónov eur. Poslanci Pardubického kraja odsúhlasili Prešovskému kraju finančnú pomoc vo výške 500 tisíc českých korún. Povodne vtedy ťažko postihli Cestu slobody vo Vysokých Tatrách, kde sa odtrhlo 30 metrov cestného telesa. Aj vďaka tejto podpore sa cestárom podarilo opraviť poškodenú vozovku za dva mesiace.

V júni 2014 Pardubický kraj na návrh hejtmana Martina Netolického poskytol PSK finančný dar v hodnote jeden milión korún českých na rekonštrukciu havarijného stavu cesty III. triedy v Osturni. Aj v tomto prípade išlo o následok povodní, kedy bolo potrebné sanovať zosuv svahu. Vďaka aktívnemu prístupu Pardubického kraja sa opravu podarilo urýchlene zrealizovať a príspevok českého partnera predstavoval 20 percent z celkových nákladov.

***

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 18.12.2015 / Aktualizované: 05.09.2016 HoreTlačiť