Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Elektronické platenie pokút a poplatkov

Popis služby

Niektoré služby poskytované Úradom PSK sú spojené s úhradou správneho poplatku, prípadne pokuty. Táto služba poskytuje možnosť elektronického platenia správnych poplatkov, prípadne pokút.

Na Úrade PSK môžete správne poplatky a pokuty zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  • prevodom z bankového účtu cez internetbanking alebo zadaním príkazu na úhradu priamo v pobočke banky
  • hotovosťou priamo v pokladni
  • prostredníctvom platobného modulu ÚPVS (správu dostanete do Vašej elektronickej schránky eDesk)
  • na pošte

Pokiaľ to vybavenie služby vyžaduje, bude Vám do Vašej elektronickej schránky v rámci procesu vybavovania jednotlivých elektronických služieb doručená výzva na zaplatenie. Elektronická schránka je dostupná na webovom sídle www.slovensko.sk .

Správne poplatky

Za túto službu nie sú účtované poplatky, ak zaplatenie pokút a poplatkov je uskutočnené - prevodom z bankového účtu cez internetbanking alebo zadaním príkazu na úhradu priamo v pobočke banky;  hotovosťou priamo v pokladni alebo prostredníctvom platobného modulu ÚPVS.

Správny poplatok je účtovaný len pri platbe šekom na pošte v zmysle taríf Slovenskej pošty SR.

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Financie, rozpočet, dotácie   Elektronické platenie pokút a poplatkov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: