Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

Popis služby

Od 1. januára 2004 prevzal Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) do svojej správy komunikácie 2. a 3. triedy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Na území PSK sa nachádza 2484 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. Ich správu zabezpečuje prostredníctvom vlastnej organizácie – Správa a údržba ciest PSK (ďalej SUC PSK) .

SUC PSK zhromažďuje informácie o zjazdnosti týchto ciest a poskytuje ich verejnosti: 

Informovanie o stave a zjazdnosti ciest v Prešovskom samosprávnom kraji:

Počasie v PSK - Aplikácia pre zariadenia iPad Počasie v PSK - Aplikácia pre zariadenia Android
Aplikácia pre zariadenia iOS (iPhone) Aplikácia pre zariadenia Android

Zimná údržba a zjazdnosť ciest - stránka 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Doprava   Zjazdnosť ciest

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: