Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

Popis služby

Termíny zasadnutí zastupiteľstva schvaľuje Zastupiteľstvo PSK daným uznesením v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení.

Zasadnutia ZPSK je možné sledovať v priamom prenose, prostredníctvom internetovej televízie TASR.TV . Z každého zasadnutia sú k dispozícii zvukové záznamy (e-Zastupiteľstvo, každý bod samostatne). Videozáznamy sú prístupné pri každom bode samostatne alebo všetky spolu na odkaze videozáznamy zo ZPSK.  

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

 

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Termíny zasadnutí Zastupiteľstva PSK

V zozname sú zobrazené jednotlivé zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Program sa zobrazí po otvorení detailu zasadnutia (kliknutím, na konkrétne zasadnutie).

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Bod programu - zadajte hľadaný text (Ak nie je zadaný žiaden text, neuplatňuje sa vyhľadávanie podľa tohto parametra.)

Zasadnutie Dátum zasadnutia
10/2023 11.12.2023
9/2023 23.10.2023
8/2023 28.08.2023
7/2023 26.06.2023
6/2023 15.05.2023
5/2023 17.04.2023
4/2023 13.02.2023
Nájdených 7 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Zastupiteľstvo   Termíny zasadnutí zastupiteľstva

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: