Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotnícke zariadenia podľa zdravotných obvodov (Rajonizácia)

Na určenie poskytovateľa pri odmietnutí návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete použiť súvisiacu elektronickú službu „Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“

Zoznam zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov - Rajonizácia

Register zdravotných zariadení (RZZ) zobrazuje zoznam s detailných informácií o zdravotných obvodoch.  V registri je možné filtrovanie a vyhľadávanie údajov podľa zvolených kritérií - podľa mesta/obce alebo podľa ulice.

Vzhľadom na procesy zapracovávania priebežných zmien v registrácii zdravotníckych zariadení a s tým súvisiacimi priebežnými úpravami zdravotníckych obvodov v určitom časovom úseku nemusia aktuálne zobrazované údaje pokrývať všetky adresy v rámci PSK. V prípade potreby môžete zistiť príslušnosť k zdravotníckemu zariadeniu podaním elektronického podania, listinne, emailom alebo telefonicky.

Filter:

Typ ambulantnej starostlivosti Rajón mesto/obec Rajón ulica Poskytovateľ- Lekár/lekárka Miesto prevádzkovania
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Dlhá Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYN MEDICAL BJ s.r.o.) Partizánska 4A, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Makovická Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (PEDIAMB, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Sv. Jakuba Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (M - PEDIATRICS, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Gorkého Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (PEDIAMB, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Pod Šibeňou horou Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYNON, s.r.o.) Bezručova 9, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Nový sad Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (MEDIVO) Radničné námestie 43, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Štefánikova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (DONATIUS, s.r.o.) Partizánska A, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Nám. L. Berku Gynekologická ambulancia, Bardejov, (GYN MEDICAL BJ s.r.o.) Partizánska 4A, Bardejov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Bardejov Mlynská Gynekologická ambulancia, Bardejov, (MUDr. Dušan Macala) Bezručova 3, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Stöcklova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bardejov, (Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o.,) Bezručova 8, Bardejov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bardejov Mikulovská Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bardejov, (M - PEDIATRICS, s.r.o.) Partizánska 4, Bardejov
ambulancia zubného lekárstva Humenné Kalininova Ambulancia zubného lekárstva, Humenné, (MUDr. Štefan Danč) Chemlonská 1, Humenné
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Humenné Fučíkove sady Gynekologická ambulancia, Humenné, (PROGYN s.r.o.) Ul. 1. mája , Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Štúrova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Humenné, (PRAKTIK AP s.r.o.) 1.mája 25, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Sládkovičova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (MUDr. Edita Olšová) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Hviezdoslavova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (MUDr. Edita Olšová) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Ul. 1. mája Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Humenné, (STOMPED s.r.o.) Štefánikova 29, Humenné
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Humenné Tyršova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Humenné, (IVAMED, s.r.o.) 1.mája 21, Humenné
ambulancia zubného lekárstva Levoča Vetrová ulica Ambulancia zubného lekárstva, Levoča, (M&M Smile Dent, s.r.o.) Vysoká 78, Levoča
ambulancia zubného lekárstva Levoča Vysoká ulica Zubna ambulancia, Levoča, (MUDr. Dagmar Papcunová) Vysoká ulica 78, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Poľná ulica Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (NeoPedia, s.r.o.) Kukučínova 3, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov Hviezdoslavova Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sabinov, (PO-zdrav, s.r.o.) SNP 1, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Mengusovská ulica Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (B-HEALTH s.r.o.) Kežmarská cesta 6, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Levoča Pod vinicou Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Levoča, (NeoPedia, s.r.o.) Kukučínova 3, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov J. Jesenského Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sabinov, (MARIOND, s r.o.) SNP 6, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov Pod Švabľovkou Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Sabinov, (MEED, s.r.o.) SNP 1, Sabinov
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Spišské Podhradie Hviezdoslavova Gynekologická ambulancia, Levoča, (Gyngut, s.r.o.) Kláštorská 17, Levoča
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Spišské Podhradie Štefánikova Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Spišské Podhradie, (MUDr. Alena Kopaničáková) Mariánske Námestie , Spišské Podhradie
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Sabinov Ružová Všeobecná ambulancia pre dospelých, Sabinov, (ROJAK, s.r.o.,) SNP 6, Sabinov
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Stropkov Samuela Jurkoviča Všeobecná ambulancia pre dospelých, Stropkov, (VIVE VALEQUE s.r.o.) Hviezdoslavova 9, Stropkov
Nájdených 10 167 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor zdravotníctva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Zdravotníctvo   Zdravotné obvody

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: