Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Úrad

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Civilná ochrana

Služba sprístupňuje informácie z oblasti civilnej ochrany. V prípade, že nenájdete požadované informácie, je možné prostredníctvom tejto služby podať žiadosť o poskytnutie informácii z tejto oblasti.

Viac
 

Organizačná štruktúra PSK

Zverejnenie organizačnej štruktúry Prešovského samosprávneho kraja (vrátane Zastupiteľstva PSK) a Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Viac
 

Verejné obstarávanie

Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania Úradu Prešovského samosprávneho kraja v zmysle platnej legislatívy.

Viac
 

Verejné obstarávanie - elektronické

Prešovský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ postupuje pri obstarávaní podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Táto služba umožňuje elektronické podanie ponuky.

Viac
 

Verejná súťaž - podklady

Poskytnutie súťažných podkladov pre verejnú súťaž na základe žiadostí podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Viac
 

Stretnutia so zástupcom PSK - rezervácia

Využitie širšieho spektra možností na stretnutie so zástupcami PSK. Možnosť elektronicky požiadať o rezerváciu stretnutia.

Viac
 

Vyhlásenie referenda

Zverejenie informácií o vyhlásení referenda v Prešovskom kraji.

Viac
 

Výberové konania - vedúci zamestnanci PSK a riaditelia OvZP

Výberové konania vedúcich zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja alebo riaditeľov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Viac
 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Úrad

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: