Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informácie o regióne

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Aktuality PSK

Informácie z diania Prešovského samosprávneho kraja doma i v zahraničí, aktuality, tlačové správy a ďalšie informácie kraja.

Viac
 

Informácie o regióne

Zverejnenie aktuálnych faktografických informácií o Prešovskom kraji vo forme stručných textov, grafov, tabuliek, mapiek, fotografií, odkazov na iné tematicky príslušné stránky.

Viac
 

Právomoci a kompetencie PSK

Informácie o vzniku Prešovského samosprávneho kraja, jeho pôsobnosti a kompetenciách. Poskytovanie priebežne aktualizovaného prehľadu o platnej právnej úprave, ktorá sa vzťahuje na výkon právomocí a kompetencií VÚC. Informácie sú určené pre občanov a zamestnancov PSK vrátane zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Viac
 

Slobodný prístup získania informácií - spôsob

Informácie ako požiadať o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Viac
 

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z. z.

Prostredníctvom tejto služby je možné podať žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Viac
 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Informácie o kraji a VÚC

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: