Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Financie, rozpočet, dotácie

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Návrh rozpočtu PSK - pripomienkovanie

Služba umožňuje zaslať elektronické pripomienky k návrhu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v pripomienkovom konaní.

Viac
 

Rozpočet PSK - schválený návrh

Zverejnenie schváleného návrhu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť elektronicky požiadať o doplňujúce informácie k návrhu rozpočtu.

Viac
 

Návrh záverečného účtu PSK - pripomienkovanie

Prostredníctvom služby je možné podať elektronické pripomienky k návrhu záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja v pripomienkovom konaní.

Viac
 

Záverečný účet PSK - schválený návrh

Zverejnenie schváleného návrhu Záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť elektronicky požiadať o doplňujúce informácie k záverečnému účtu PSK.

Viac
 

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií

Zverejnenie zoznamu prijímateľov a výšky dotácie pridelených z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 98/2023 a aktuálnej výzvy.

Viac
 

Sadzobník správnych poplatkov a úhrad

Informácie sadzobníka spoplatnených úkonov (správne poplatky a úhrady) a za sprístupnenie informácií Prešovským samosprávnym krajom. Úkony a služby neuvedené v sadzobníku nie sú spoplatnené.

Viac
 

Pokuty a poplatky

Služba poskytuje možnosť elektronického platenia pokút a poplatkov, prípadne vrátenie neodôvodneného čerpania dotácii.

Viac
 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Financie, rozpočet, dotácie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: