Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ponuky VOS

Ponuky obchodnej verejnej súťaže (VOS/OVS)

O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce

03.05.2021 O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 19.05.2021,13:00)

O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice

03.05.2021 Obchodná verejná súťaž – Stredná priemyselná škola drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice (uzávierka 19.05.2021, 13:00)

Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov

03.05.2021 Obchodná verejná súťaž –Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov (uzávierka 19.05.2021, 13:00)

Podtatranské osvetové stredisko Poprad, budovy a pozemky v k. ú. Spišská Sobota

03.05.2021 Obchodná verejná súťaž - Podtatranské osvetové stredisko Poprad, budovy a pozemky v k. ú. Spišská Sobota (uzávierka 19.05.2021, 13:00)

Chata Drienica, k. ú. Drienica

03.05.2021 Obchodná verejná súťaž - Chata Drienica, k. ú. Drienica (uzávierka 19. 05. 2021, 13:00)

O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice

08.03.2021 Obchodná verejná súťaž – Stredná priemyselná škola drevárska, budova a pozemky v k. ú. Ľubotice (uzávierka 23.03.2021, 13:00)

O.V.S – rodinný dom Uzovský Šalgov v k. ú. Uzovský Šalgov

08.02.2021 O.V.S – rodinný dom Uzovský Šalgov v k. ú. Uzovský Šalgov (uzávierka 01.03.2021, 13:00 hod.)

O.V.S – stavby a pozemok v k. ú. Spišská Sobota

08.02.2021 O.V.S – stavby a pozemok v k. ú. Spišská Sobota (uzávierka 01.03.2021, 13:00 hod.)

O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce

08.02.2021 O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 01.03.2021,13:00)

O.V.S – škola a pozemok v k.ú. Stropkov

08.02.2021 O.V.S – škola a pozemok v k.ú. Stropkov (uzávierka 01.03.2021, 13:00 hod.)

O.V.S. - Chata Drienica, k.ú. Drienica

08.02.2021 O. V. S. - Chata Drienica, k.ú. Drienica (uzávierka 01.03.2021, 13:00 hod.)

O.V.S. - stavba budova Obchodnej akadémie a pozemok v k.ú. Bardejov

04.12.2020 O.V.S. - stavba budova Obchodnej akadémie a pozemok v k.ú. Bardejov (zverejnené od 04.12.2020 do 21.12.2020, 13:00)

O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce

16.11.2020 O.V.S. Byt č.2, vchod 1, prvé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 11.12.2020, 13:00 h)

O.V.S – pozemok zapísaný na LV č. 10575, k. ú. Bardejov

16.11.2020 O.V.S – pozemok zapísaný na LV č. 10575, k. ú. Bardejov (uzávierka 11.12.2020, 13:00)

O.V.S – stavby a pozemok v k. ú. Spišská Sobota

16.11.2020 O.V.S – stavby a pozemok v k. ú. Spišská Sobota (uzávierka 11.12.2020, 13:00 hod.)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@vucpo.sk

    
Publikované: 11.08.2016 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť