Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Dokumenty

Dokumenty a materiály IPC pre EŠIF

Informačné dokumenty

 

Obrázok publikácie Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 - 2020

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravili publikáciu pod názvom: „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Publikáciu vydal Úrad vlády Slovenskej republiky.

formát PDF Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020 (na stiahnutie)  - PDF (1,51 MB)

Cieľom publikácie je informovať podnikateľov o možnostiach zapojiť sa do implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Publikácia poskytuje prehľadné informácie o obsahovom zameraní operačných programov z pohľadu možností realizácie projektov podnikateľmi,procese získania podpory, o dôležitých termínoch pri realizácií projektov, kontrolných mechanizmoch, pravidlách financovania a verejného obstarávania a množstvo ďalších užitočných informácií.

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil a vydal publikáciu pod názvom: „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“.

formát PDF  Mestá a obce a fondy EÚ 2014 - 2020 (na stiahnutie) - PDF (1,54 MB)

Cieľom informačnej publikácie je poskytnúť obciam a mestám stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych a investičných fonov (EŠIF).

Cieľom je upriamiť pozornosť miest a obcí na konkrétne možnosti získania podpory z EŠIF v programovom období 2014 - 2020, a tak prispieť k hospodárskemu, kultúrnemu a sociálnemu rozvoju obcí.

Publikácia - Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014 -2020

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil a vydal publikáciu pod názvom: „Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014 – 2020“.

formát PDF Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014 - 2020 (na stiahnutie) - PDF (2,15 MB)

Cieľom publikácie je uceleným spôsobom informovať potenciálnych žiadateľov z neziskového sektora o možnostiach zapojiť sa do implementácie EŠIF.

Publikácia poskytuje prehľadné informácie o obsahovom zameraní operačných programov v prostredí SR z pohľadu možnosti pre neziskové organizácie. Zároveň záujemcov zorientuje v procese získania podpory z EŠIF, dôležitých termínoch pri realizácii projektov, v kontrolnych mechanizmoch, pravidlách financovania a verejného obstarávania.

Legislatívne dokumenty

 

Publikované: 04.10.2016 / Aktualizované: 20.01.2021 HoreTlačiť