Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia mandátová pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie mandátovej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda:

Ing. Vladimír Jánošík

Podpredseda:

Ing. Andrea Turčanová

Sekretár:

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Členovia - poslanci:

Ing. Anton Danko

 

Ján Hirčko

 

Ing. Ján Ragan

V zmysle § 20 zákona 302/2001 o samosprávnych krajoch môže byť členom mandátovej komisie iba poslanec.   

Zasadnutia komisie

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice zo zasadnutí komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2023

1. zasadnutie (13.02.2023)

pozvánka, Uznesenie 1/2023 (PDF, 39 kB), Zápisnica 1/2023 (PDF, 45 kB), dochádzka

 

 

 

Publikované: 04.02.2014 / Aktualizované: 18.05.2023 HoreTlačiť