Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krajskí poslanci zvolili podpredsedov kraja

Bizovský, Jakubov, Lukáč vo vedení PSK

Tlačová správa

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) sa v pondelok 29. januára stretli na svojom druhom, tentoraz pracovnom zasadnutí. K hlavným bodom programu patrila voľba podpredsedov kraja PSK a komisií pri Z PSK.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať v aktuálnom volebnom období troch podpredsedov, ktorí budú pracovať na 40-percentný pracovný úväzok. Na návrh predsedu PSK Milana Majerského krajskí poslanci zvolili do tejto funkcie Petra Bizovského (Smer-SD), Martina Jakubova (nezávislý) a Jozefa Lukáča (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA). Podpredsedovia sú z okresov Stará Ľubovňa, Stropkov, Prešov. Svojej funkcie sa ujmú 1. marca.

Okrem voľby podpredsedov poslanci schválili aj zriadenie a zloženie 11 komisií pri Zastupiteľstve PSK a svojich zástupcov do výboru pre otázky zamestnanosti. Odsúhlasili zároveň aj zásady odmeňovania poslancov a členov komisií – neposlancov, zasadací poriadok a plán zasadnutí zastupiteľstva. V tomto roku budú krajskí poslanci rokovať sedemkrát, najbližšie sa stretnú 5. marca.

***

Prešov 30. 1. 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Komisie pri Zastupiteľstve PSK (návrh)

KOMISIA DOPRAVY

Predseda: Ing. arch. Zita Pleštinská

Podpredseda: Stanislav Obický

Člen komisie - poslanec: Ing. Dušan Lukáč, Ján Holinka, Pavol Ceľuch, Ing. Vladimír Jánošík, Ing. Peter Sokol

Člen komisie - neposlanec: Ing. Martin Šima, Ing. Ján Baloga, Tibor Kollár, Ing. Juraj Hudáč, Ing. Marián Barilla, Ing. Karol Richvalský

KOMISIA FINANČNÁ

Predseda: RNDr. Zuzana Bednárová PhD.

Podpredseda: Mgr. Nadežda Sirková

Člen komisie - poslanec: Ing. Stanislav Kahanec, PaedDr. Viera Leščáková, JUDr. Dušan Hačko, Ing. Marek Hrabčák, PhD. Ing. Jozef Janiga

Člen komisie - neposlanec: Miroslav Fabián, Ing. Milan Vrabeľ, Ing. Ivan Koščík, Ing. Michal Majdak, PaedDr. Branislav Baran, Ing. Vladislav Bašista

KOMISIA KULTÚRY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

Predseda: Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.

Podpredseda: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.

Člen komisie - poslanec: Mgr. Peter Kocák, Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art., Ing. Ján Ragan, PaedDr. Patrícia Bujňáková, PhDr. Jozef Kičura

Člen komisie - neposlanec: Mgr. Milena Lancošová, Radoslav Ščuka, Radomír Kizek, Ing. Martina Bednárová, Ing. Michal Druga, Ladislav Ladomirjak

KOMISIA MANDÁTOVÁ

Predseda: Peter Pilip

Podpredseda: Michal Sýkora

Člen komisie - poslanec: Mgr. Martin Šmilňák, Ing. Pavol Gašper, Jozef Kanuščák

KOMISIA NA OCHRANU VREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Predseda: Pavol Ceľuch

Podpredseda: PhDr. Ivan Hopta, CSc.

Člen komisie - poslanec: Ing. Stanislav Kahanec, Ing. Martin Fecko, PaedDr. Viera Leščáková, Jozef Kanuščák, Ján Holinka, Mgr. Nadežda Sirková

KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU

Predseda: Ing. Andrea Turčanová

Podpredseda: PhDr. Jaroslav Makatúra

Člen komisie - poslanec: doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., Jozef Kanuščák, Ján Hirčko, JUDr. Štefan Bieľak, Ing. Adrián Kaliňák

Člen komisie - neposlanec: Ing. Lukáš Hotáry, Ing. Ján Kočiš, Ing. Martin Lichman, Ing. František Kornaj, Ing. Ján Baňas, Ing. Jozef Švagerko

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Predseda: Anna Schlosserová

Podpredseda: Ing. Pavol Gašper

Člen komisie - poslanec: Mgr. Jozef Bača, Ing. Martin Meričko, PhDr. Vladimír Ledecký, MVDr. Ján Ferko, PhDr. Jozef Baran

Člen komisie - neposlanec: Mgr. František Tkáč, Ing. Maroš Šatný, PhD. Ing. Anton Gašpár, Ing. Ján Artim, Tomáš Hyben, Ing. Jozef Berta

KOMISIA SPRÁVY MAJETKU

Predseda: MUDr. Patrik Mihaľ

Podpredseda: Mgr. Štefan Pčola

Člen komisie - poslanec: MUDr. František Orlovský, Mgr. Jozef Lukáč, Ing. Jozef Kmec, PhD., MUDr. Boris Hanuščak, Peter Pilip

Člen komisie - neposlanec: Mgr. Anna Hudáková, Mgr. Štefan Žid, Michaela Zoľáková, Mgr. Kamil Sepeši, Jozef Pavligovský, Ing. Štefan Džurný

KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Predseda: PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Podpredseda: Mgr. Miloslav Repaský

Člen komisie - poslanec: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Mgr. Martin Šmilňák, Mgr. Igor Wzoš, PhDr. Ivan Hopta, CSc. Mgr. Štefan Pčola

Člen komisie - neposlanec: Mgr. Peter Vaščák, RNDr. Marcel Tkáč, Mgr. Patrícia Lorková, Mgr. Daniela Lenková, Mgr. Alena Madzinová, PaedDr. Alžbeta Chamillová

KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA

Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA

Člen komisie - poslanec: PhDr. Michal Babin, Pavel Hudáček, Ing. Martin Fecko, PhDr. Ján Vook, MBA, Ing. Ondrej Mudry

Člen komisie - neposlanec: Ing. Jaroslav Hamrák, Ing. Ján Turčan, Róbert Mačej, Ján Fenčák, Marián Beňa, Michal Svičin

KOMISIA ZDRAVOTNÍCTVA

Predseda: MUDr. Martin Lajoš

Podpredseda: MUDr. Pavol Slovík

Člen komisie - poslanec: MUDr. Ing. Marek Fedor, MUDr. Ján Hencel, MSc., MUDr. František Orlovský, MUDr. Martin Jakubov, MUDr. Peter Bizovský, MPH

Člen komisie - neposlanec: JUDr. Lýdia Budziňáková, MUDr. Štefan Harčarufka, MUDr. Igor Leško, MUDr. Peter Klein, MUDr. Peter Brenišin, MUDr. Andrej Havrilla

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30.01.2018 / Aktualizované: 19.02.2018 HoreTlačiť