Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Kostrová sieť cyklotrás v PSK

Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji

Koncepčno-strategický dokument

Koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií – Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji.

Dokument predstavuje významný nástroj pre ďalšie plánovanie  a zároveň aj efektívnu a zmysluplnú realizáciu cyklistickej infraštruktúry na celom území kraja.

Dokument obsahuje:

 • návrh hlavnej kostrovej siete cyklistických komunikácií s podrobným popisom vedenia jednotlivých koridorov. Popis okrem textovej časti obsahuje aj výškovéprofily trasy, navrhnuté technické opatrenia, zdôvodnenia výberu trasy resp. jej súlad s podmienkami ECF,
 • výkresová časť Kostrovej siete obsahuje: návrhy technických opatrení a návrh priorít realizácie cyklistickej infraštruktúry
 • dokument odovzdaný v súlade so zmluvou o dielo dňa 20.12.2018

Dôležité odkazy:

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 29.04.2019 / Aktualizované: 29.04.2019 HoreTlačiť