Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kooperačná rada SPR Spiš

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Spiš 

Základnými dokumentmi, ktorými sa Kooperačná rada riadi, je Štatút Kooperačnej rady SPR Spiš a Rokovací poriadok Kooperačnej rady SPR Spiš.

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva dňa 26. 11. 2020 boli schválené štatúty a rokovacie poriadky Rady partnerstva a všetkých Kooperačných rád: 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Spiš

Zloženie Kooperačnej rady SPR Spiš

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Spiš 

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Spiš 

Kooperačná rada SPR Spiš (archív)

Kooperačná rada SPR Spiš do konca roka 2022

Proces tvorby štatútu a rokovacieho poriadku 

Proces tvorby Štatútu Kooperačnej rady SPR Spiš a Rokovacieho poriadku Kooperačnej rady SPR Spiš

 

Publikované: 13.11.2020 / Aktualizované: 27.03.2023 HoreTlačiť