Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Takmer 50 nezamestnaných nájde uplatnenie v sociálnych zariadeniach

Prácu získajú na deväť mesiacov

Tlačová správa

Takmer 50 nezamestnaných z úradu práce sa bude môcť zamestnať v sociálnych zariadeniach Prešovského samosprávneho kraja. Vďaka podpore ministerstva práce získajú uchádzači o zamestnanie uplatnenie na deväť mesiacov.

Dvanásť zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zamestná najneskôr do 1. januára 2021 celkovo 49 nezamestnaných evidovaných na úrade práce.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR im na mzdy týchto zamestnancov vyčlenilo prostredníctvom miestnych príslušných úradov práce viac ako 438-tisíc eur. Nových pracovníkov získajú zariadenia v deviatich okresoch Prešovského kraja. Domov sociálnych služieb (DSS) Sabinov zamestná štyroch uchádzačov o zamestnanie (UoZ), DSS Brezovička o jedného uchádzača viac (obe okres Sabinov).

Najviac nezamestnaných sa uplatní v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí (okres Levoča). Celkovo tu prijmú ôsmich UoZ. Siedmi nezamestnaní nájdu prácu v CSS Vita Vitalis Prešov (okres Prešov) a aj v DSS Giraltovce (okres Svidník).

V DSS Legnava zamestnajú dvoch uchádzačov evidovaných na úrade práce, v Domove pre seniorov v Starej Ľubovni až piatich nezamestnaných (obe okres Stará Ľubovňa). Štyria uchádzači o zamestnanie nájdu uplatnenie v Domove v Poloninách v Novej Sedlici (okres Snina), po dvaja UoZ v CSS Ametyst Továrne (okres Vranov nad Topľou), v DSS Jabloň a ZSS Aktig (obe okres Humenné). Jeden nezamestnaný získa pracovné miesto v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach (okres Poprad).

„Veľmi ma teší, že nezamestnaní, ktorí prišli o prácu možno aj počas koronakrízy, nájdu svoje uplatnenie. Sociálni pracovníci, zdravotníci aj opatrovateľky sú v týchto časoch veľmi potrební, preto som rád, že im môžeme aj vďaka podpore ministerstva práce podať pomocnú ruku. Ak sa osvedčia, verím, že ich zručnosti a schopnosti budú využité aj po ukončení projektu a budeme im môcť ponúknuť stabilnejšiu prácu na dlhší čas,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ďalšie tri zariadenia v Prešovskom kraji aktuálne čakajú na schválenie požadovaného počtu nezamestnaných od ministerstva práce. ZSS Egídius (okres Bardejov) by chcelo prijať štyroch uchádzačov evidovaných na úrade práce, CSS Kežmarok (okres Kežmarok) dvoch UoZ a DSS Vranov nad Topľou (okres Vranov nad Topľou) jedného z radov nezamestnaných.

Nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úrade práce, získajú v uvedených zariadeniach sociálnych služieb prácu na deväť mesiacov. A to vďaka projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, ktorý vyhlásilo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas druhej vlny koronavírusu. 

Okrem toho PSK zverejnilo na svojej webovej stránke ďalších sedem voľných pracovných miest. Do prihraničného Domova sociálnych služieb v Legnave (okres Stará Ľubovňa) príjmu do pracovného pomeru ergoterapeuta, opatrovateľku, sociálneho pracovníka i kuchárku. Žiadosti je nutné zaslať do 20. decembra do 14.00 hod. 

Voľné pozície hlási aj Centrum sociálnych služieb v Kežmarku. Do pracovného kolektívu hľadá inštruktora sociálnej rehabilitácie, sociálneho pracovníka i zdravotnú sestru. Uzávierka žiadostí je do pondelka 30. novembra do 15.00 hod.

Bližšie informácie o pracovných pozíciách sú dostupné na sídle prešovskej župy – www.vucpo.sk v sekcii voľné pracovné miesta.

***

V Prešove dňa 27. novembra 2020

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 27.11.2020 / Aktualizované: 30.11.2020 HoreTlačiť