Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 2020 - 12/49

Týždeň v PSK - december 2020 - 49. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Pod Tatrami a v Medzilaborciach finále projektu
 2. Modernizácia pri hranici s Ukrajinou
 3. Prvýkrát zasadla Rada partnerstva PSK
 4. Nominujte najlepších v CR

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Najmenej rozvinuté okresy v kraji dostanú od Vlády SR podporu vo výške 2,28 milióna eur na svoje projekty. Úspešné boli projekty zo siedmich okresov v PSK - Kežmarku, Vranova nad Topľou, Svidníka, Sabinova, Sniny, Levoče a Medzilaboriec.

 • Na Úrade PSK prebiehalo on-line pracovné rokovanie v rámci iniciatívy Catching-up Regions 2. Témami boli základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina, aktivita Poloniny Trail a tiež geo-infraštruktúra priestorových údajov.

 • Vihorlatská knižnica Humenné spustila čitateľsko-literárnu predvianočnú A sme doma!  Súťaž prebieha na FB stránke knižnice, kde je postupne zverejňovaných 15 otázok týkajúcich sa spisovateľov z regiónu Humenné – Snina – Medzilaborce. Odpovede môže verejnosť posielať cez messenger knižnice do 20. decembra do 12:00 hod.

 • Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov sprístupnilo výstavu Medovnikárstvo: Sladký pôžitok a vôňa Vianoc. Výstava približuje históriu medovnikárstva, spôsob výroby medovníkov a starých stropkovských medovnikárov. Jej súčasťou je aj expozícia drevených a kovových historických medovnikárskych foriem. Výstava potrvá do 31. januára.

Jingel PSK

 Pod Tatrami a v Medzilaborciach finále projektu
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Projekt Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK, financovaný zo zdrojov Európskej únie, bol úspešne ukončený odovzdaním záverečných dvoch stavieb. Prostredníctvom projektu sa preinvestovalo takmer 18 miliónov eur a vynovených je 8% ciest II. triedy v kraji.

Ruch cesta – 5 sek.

Cesta Poprad – Starý Smokovec, vstupná brána do Vysokých Tatier, bola v nevyhovujúcom stave. Náročné horské podmienky a frekvencia dopravy dali ceste dlhodobo zabrať. Rekonštrukcia bola výzvou a zmenou museli prejsť konštrukčné vrstvy vozovky.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Zosilňovali sa pomocou dvojzákrutových oceľových sietí, ktoré zosilňujú pomocou tej sily a v priečnych a pozdĺžnych tlakoch prenášajú lepšie zaťaženie od nákladných vozidiel. Na celom úseku sa menil drenážny systém odvodnenia vozovky, keďže zo začiatku sme objavili vysokú hladinu podzemnej vody."

Milan Majerský, predseda PSK: "Otvárame to teraz ako celok, keď sú ukončené aj dva mosty za zhruba 425 tisíc eur a vrchná časť za zhruba 215 tisíc eur. S tým, že samotná investičná akcia, ktorá bola najväčšieho charakteru v dĺžke 5,2-kilometra  za 3,5-milióna eur, bola financovaná z eurofondov."

Rekonštrukcia cesty sa realizovala za plnej premávky a motoristi - domáci ako aj návštevníci - Vysokých Tatier museli byť počas prác trpezliví.

Nasleduje priama reč.

 • Patrícia Bujňáková, poslankyňa ZPSK (Poprad): "Bol to veľmi ťažký čas, keď sa aj ľudia pýtali – kedy to už bude a tak ďalej. A som veľmi rada, že môžeme povedať, že nemusím hovoriť – prepáčte, ešte vydržte. Ale, že už je to."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Prešovský samosprávny kraj vníma túto investíciu ako najpodstatnejšiu v rámci Vysokých Tatier, keďže je to priamy zjazd z diaľnice na Starý Smokovec a do ďalších častí Vysokých Tatier.

Modernizácia bude pokračovať ďalšou, takzvanou 1. etapou, kde PSK bol úspešný so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok vo výške 4,6 milióna eur. Rekonštrukciou prejdú tri kilometre ciest a mosty nad Velickým a Červeným potokom.

Ruch cesta – 5 sek. – Medzilaborce

V severovýchodnej časti kraja bola do užívania odovzdaná cesta v okrese Medzilaborce. Ide o 8 kilometrov ciest, ktoré prechádzajú obcami Malá Poľana, Rokytovce a Krásny Brod.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Tento 8-kilometrový úsek, ktorý bol pôvodne plánovaný za 3 700 000, sa potom neskôr navýšil ešte o ďalších 400-tisíc, hlavne kvôli tomu, že pribudli dva mostné objekty. Tu za nami je teraz jeden z najvýznamnejších mostov, ktorý spája dva okresy."
 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Rekonštruovali sme päť mostných objektov, z toho boli tri jednopoľové, jeden klenbový most a tento najväčší most, ktorý má dĺžku 90 metrov. Štvorpoľový most, výšky 15-násť metrov, prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, pretože v spodnej stavbe bola výstuž v pilieroch tak obnažená – váhali sme, či tento most nepôjde celý dole."
 • Adrian Kaliňak, poslanec ZPSK (Medzilaborce): "Trvalo to trochu dlhšie, ako sme pôvodne očakávali, ale je to zdarne za nami, a to si najviac vážime. Určite sa to oplatilo, pretože tento most je jedinou spojnicou medzi nami a okresom Stropkov."

Na budúci rok má župa pripravené projekty a do obnovy cestnej siete zo zdrojov EÚ plánuje investovať približne 30 miliónov eur.

 

Tabuľka 

Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK
úsek cesty                                           termín odovzdania

 

Jánovce-Kľušov                                  29. septembra

Prešov – Klenov                                 13. októbra

Kapušany a Kapušany – Raslavice    20. októbra

Poprad – St. Smokovec II. etapa        25. novembra

Malá Poľana – Medzilaborce              26. novembra

 

Zmodernizovalo sa

40,5 kilometra ciest

12 mostov

vyše 20 priepustov a odvodňovacích priekop

 

Hodnota projektu                   18 miliónov eur

Spolufinancovanie PSK             900-tisíc eur

Z vlastných zdrojov PSK

nad rámec projektov               2 425 000 eur

 

Obnovou prešlo 8% ciest II. triedy z 522 km

 

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Modernizácia pri hranici s Ukrajinou
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch auto cesta, poklepanie základného kameňa – 5 sek.

Poklopaním základného kameňa sa 27. novembra začalo s modernizáciou cestného úseku Stakčín – Ulič v okrese Snina. Oprávnených bude približne 8,4 kilometra ciest. Ide o úseky medzi obcami Príslop a Ulič a dva mostné objekty. Predpokladaný rozpočet stavebnej akcie je takmer 2,2 milióna eur. Rekonštrukcia ciest sa bude realizovať v rámci projektu Modernizácie cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou. PSK na tento účel získala prostriedky z operačného programu ENI. Projekt župa spolufinancuje vo výške 5% z vlastných zdrojov.

 

Tabuľka

Modernizácia cesty Stakčín - Ulič

Dĺžka                                             8,373 km

Predpokladaný rozpočet         2 196 682 eur

Plánovaná doba realizácie      210 výkonových dní (nie kalendárnych)

 

Stavebné práce

stabilizácia krajníc, zosilnenie krytu vozovky

úprava odvodnení

rekonštrukcia mostov a priepustov

kompletná modernizáciou dopravného značenia

osadenie bezpečnostných prvkov – zvodidiel

doplnenie tzv. kilometrovníkov

 

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Prvýkrát zasadla Rada partnerstva PSK
Týždeň v PSK: Regionálny rozvoj (flashové správy)

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja sa 26. novembra uskutočnilo on-line formou ustanovujúce zasadnutie Rady partnerstva PSK. Schválené boli viaceré zásadné dokumenty, ktorými sa bude Rada partnerstva PSK pri svojej činnosti riadiť. Vytvárajú predpoklad k efektívnemu čerpaniu zdrojov Európskej únie v Prešovskom kraji.

Tabuľka č. 1

Zasadnutie Rady partnerstva PSK

- schválený Štatút kooperačných rád SPR

- schválený Štatút Rady partnerstva PSK

- schválený návrh strategicko-plánovacích regiónov v PSK

- schválené tematické odborné skupiny

- členom boli odovzdané menovacie dekréty

- predstavený návrh štruktúry priorít a cieľov Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021 – 2027

PSK je rozdelený do troch strategicko-plánovacích regiónov – Spiš, Šariš a Horný Zemplín.

Nasleduje priama reč.

 • Martina Slivková, vedúca Odboru strategického rozvoja PSK: "Týmto začíname plánovať nové programové obdobie na roky 2021 až 2027, ak rátame N+3, to znamená tri roky, čiže bavíme sa o najbližších desiatich rokoch."
 • Pavol Zajac, predseda Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín: "Sú veľké očakávania v regiónoch od starostov a primátorov, aj od ďalších partnerov na to, aby to nové programové obdobie na čerpanie eurofondov bolo pružnejšie, aby bolo efektívnejšie, aby sa rýchlejšie čerpali tie eurofondy. Je veľká úloha pre subregióny aj pre dnešnú Radu partnerstva."

Pravidlá pri čerpaní európskych financií budú zásadne zmenené. Tou NAJ je zmena princípu poskytovania príspevkov z pôvodného zhora nadol na zdola nahor. Z toho vyplýva väčšia zodpovednosť krajskej samosprávy pri vytváraní Integrovaných územných stratégií a zásobníka projektov. Rada partnerstva má napĺňať tento mechanizmus.

 

Tabuľka č. 2

Rada partnerstva PSK pozostáva z piatich komôr

Komory regionálnej samosprávy

Komory miestnej samosprávy

Komory ostatných sociálno-ekonomických partnerov

Komory štátnej správy

Komory UMR (udržateľný mestský rozvoj)

 

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nominujte najlepších v CR
Týždeň v PSK: Cestovný ruch (flashové správy)

Cestovný ruch prežíva v dôsledku pandémie najťažšie obdobie za posledné roky. Napriek kríze bol Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásený 7. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020. Tento rok nebudú ocenené tradičné kategórie, ale len dve - za Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu a cena AntiCovid. Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti prípadne zariadenia a samosprávy odborná komisia. Nominácie môžete zasielať do konca kalendárneho roka. V prípade konania najväčšej slovenskej výstavy cestovného ruchu – ITF Slovakiatour 2021 si víťazi svoje ocenenia prevezmú na tomto podujatí v Bratislave.

 

Tabuľka

Nominujte Najlepší v cestovnom ruchu PSK 2020
Cena za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu

nominujte osoby a osobnosti, ktoré sa svojou dlhoročnou prácou zaslúžili o rozvoj CR v kraji a prispeli k jeho pozitívnemu obrazu doma i v zahraničí.

Cena AntiCovid

nominujte subjekty, ktoré v rámci pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 podnikli najväčšiu snahu o udržanie si zamestnancov ako aj návštevníkov.

Nominácie zasielajte do 31. decembra 2020

poštou na adresu:

KOCR Severovýchod Slovenska

Námestie mieru 1

Prešov 080 01

emailom: marketing@severovychod.sk

 

Všetky potrebné informácie, kontaktný formulár a podmienky:  www.severovychod.sk

« obsah

 

***

 

Publikované: 03.10.2018 / Aktualizované: 08.12.2020 HoreTlačiť