Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Do súťaže Dedina roka 2021 je zapojených sedem obcí z PSK

Prezentovali sa pred národnou hodnotiacou komisiou

Región

Zapojené obce z PSK do súťaže Dedina roka 2021

Súťaž Dedina roka 2021 má za sebou veľmi dôležitú hodnotiacu časť, a to samotnú prezentáciu svojej obce pred sedem člennou národnou hodnotiacou komisiou.

V dňoch 17. až 24. júna.2021 sa uskutočnili prezentácie obcí Dlhé Klčovo, Hertník, Kapušany, Kladzany, Lúčka, Sedliská a Stebník z Prešovského samosprávneho kraja. Samotná prezentácia má podľa podmienok súťaže presnú dĺžku  trvania  3 hodiny.   

V tejto prezentácii samosprávy v spolupráci s občanmi, ako aj miestnymi združeniami a spolkami, ukázali a predviedli všetko, čím vytvárajú podmienky pre život v obci.

Aj keď v tomto krátkom čase nebolo  možné národnej hodnotiacej komisii a hosťom ukázať všetko pekné a užitočné veríme, že svojimi nápaditými prezentáciami všetkých  určite silne oslovili.   Veľká snaha a usilovnosť najlepších z nich bude ocenená dobrým umiestnením v jednotlivých súťažných kategóriách súťaže, aj keď sme si vedomí, že  naše krásnom Slovensko má veľmi veľa úspešne sa rozvíjajúcich obcí a konkurencia v súťaži je veľká.

To, že z nášho Prešovského samosprávneho kraja bolo v tejto súťaži prihlásených až 7 obcí z celkovo 29 v rámci celého Slovenska, svedčí o tom, že obce v našom kraji majú čo ukázať ostatným samosprávam na Slovensku a sú veľmi dobrým príkladom a inšpiráciou pri rozvoji vidieka. Ich neoceniteľná práca a obetavosť boli  vynikajúco odprezentované nielen domácim, ale zvlášť  národnej hodnotiacej komisii a hosťom.

Pre vedenie Prešovského samosprávneho kraja sú tieto zúčastnené obce svojou usilovnou prácou pri rozvoji kraja dôležitými článkami v riadení spoločnosti a zaslúžia si veľké uznanie a podporu.

***

V Prešove 23. júla 2021

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.07.2021 / Aktualizované: 23.07.2021 HoreTlačiť