Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uskutočnilo sa podujatie Veľa kultúr, jedno miesto - z Klaipedy do Solúnu

PSK v Poľsku zastupoval jeho podpredseda Peter Bizovský

Zahraničie

Uplynulú sobotu (4. septembra) sa delegácia PSK na čele s jeho podpredsedom Petrom Bizovským v poľských obciach Łężany a Rogi (Gmina Miejsce Piastowe, Podkarpatské vojvodstvo) zúčastnila podujatia„Veľa kultúr, jedno miesto – z Klaipedy do Solúnu”. Jeho témou bolo Slovensko, jeho kultúrne, kulinárske a umelecké bohatstvo. Podpredseda PSK Peter Bizovský tu diskutoval na tému dobudovania tranzitu Via Carpatia.

Veľa kultúr, jedno miesto – z Klaipedy do Solúnu

Zmienené podujatie je medzinárodným imitátom, v ktorom by sa mal pokračovať aj v ďalšom období. V tomto roku súviselo s výstavbou medzinárodného cestného koridoru Via Carpatia, najkratšej historickej cesty zo severu Európy na juh a naším cieľom bolo prispieť k propagácii strategického plánu výstavby tejto trasy. V tejto súvislosti do obce Rogi v Podkarpatskom vojvodstve pricestovali zástupcovia krajín prepojených s touto cestou Via Carpatia – z Klaipedy do Solúnu.

Podpredseda Peter Bizovský v Poľsku

Podpredseda PSK Peter Bizovský vystúpil v diskusnom paneli na tému „Súčasný stav rozvoja Via Carpatie“, počas ktorého poukázal na nevyhnutnosť rozvoja tranzitnej cesty Via Carpatia a jej rýchleho dobudovania na našom území. Súčasne vyzdvihol ekonomické benefity, akými sú zvýšenie zamestnanosti, rozvoj malého a stredného podnikania, prílev investícií či rozvoj cestovného ruchu na území PSK.

Podujatie v meste Rogi v Podkrapatskom vojvodstve

Podpora výstavbe Via Carpatie bola zo strany účastníkov vyjadrená aj prostredníctvom slávnostného podpisu Memoranda. Následný sprievodný kultúrny program podujatia sa uskutočnil v obci Rogi.

Podpredseda Peter Bizovský počas panelovej diskusie

***

Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.09.2021 / Aktualizované: 06.09.2021 HoreTlačiť