Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hornozemplínska knižnica získala Nórsky grant na podporu rómskych detí a mládeže

Takmer 595-tisíc eur využije vo Vranovskom okrese

Tlačová správa

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala takmer 595-tisíc eur z Finančného mechanizmu EHP a Nórskych grantov. Financie využije na zlepšenie podmienok detí a mládeže z marginalizovaných skupín regiónu a ich začlenenie do spoločnosti. Zameria sa pritom na vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a nediskrimináciu.

Krajskí poslanci schválili na svojom augustovom (30.8.) zasadnutí realizáciu projektu pre Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou s názvom Multifunkčné centrum 4.0. Celkové náklady projektu predstavujú takmer 595-tisíc eur, financovaný bude Finančného mechanizmu EHP a Nórskych grantov.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance detí a mládeže uspieť v živote a v spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne
ovplyvnia ich osobnostný rozvoj. Projekt sa sústreďuje na zraniteľné deti a mládež zo sociálne a hospodársky znevýhodneného prostredia vo Vranovskom okrese, kde žije takmer 25% Rómov.

Projekt je zameraný na zlepšenie ich postavenia a príležitostí v štyroch oblastiach, a to vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a nediskriminácie. Mnohé aktivity budú realizované ako prelínacie aktivity medzi Rómami a nerómami na zabezpečenie inklúzie Rómov a odstraňovanie predsudkov voči nim.

Multifunkčné centrum bude fungovať ako komplexná štruktúra šiestich centier pracujúcich s
deťmi a mládežou zapojených do tohto projektu. Centrá sa vytvoria v Centre voľného času v Nižnom Hrabovci, Základnej škole v Čaklove, Obecnej knižnici v Dlhom Klčove, Obecnej knižnici v Banskom a Komunitnom centre v Hencovciach v spolupráci s dvoma terénnymi sociálnymi pracovníkmi.

V rámci projektového zámeru sa zrealizujú jazykové kurzy, príprava na pracovný pohovor, kurz využívania informačných technológií v zamestnaní, literárne festivaly, workshopy či semináre. Aktivity budú tiež zamerané na prevenciu závislostí u detí a mládeže, zdravú výživu, ale aj športovú činnosť. Súčasťou aktivít v oblasti nediskriminácie bude program Krotitelia displejov, cyklus kultúrnych podujatí Kultúra a umenie bez diskriminácie, semináre STOP šikane. Projektový zámer by sa mal realizovať od januára budúceho roka do apríla roku 2024.

***

V Prešove 7. septembra 2021

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.09.2021 / Aktualizované: 07.09.2021 HoreTlačiť