Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Referent analytiky prevádzkových činností SÚC PSK

Voľné pracovné miesto - informácia 

Správa  a  údržba  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja, oblasť Poprad prijme na zastupovania počas rodičovskej dovolenky zamestnanca na  pracovnú pozíciu

 •  referent analytiky prevádzkových činností

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • zabezpečovať analytické (účtovné) práce v oblasti cenových kalkulácií
 • spracovať údaje analytickej účtovnej evidencie za všetky cestmajsterstva a pracoviská oblasti Poprad
 • vypracovávať analýzy činnosti  (výkonov a nákladov) cestmajsterstiev a pracovísk oblasti
 • sledovať a vyhodnocovať efektívnosť finančných prostriedkov vynakladaných na cestmajsterstva, údržbu a opravy ciest a mostov
 • spracovávať podklady do rozborov hospodárskej činnosti v oblasti operatívnej evidencie a vypracovávať požadované  štatistické výkazy.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook),
 • komunikatívnosť a samostatnosť,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

 

Kvalifikačné  predpoklady

 • SŠ, resp. VŠ ekonomického zamerania,
 • min. 2 ročná odborná prax,
 • vodičský preukaz sk.  B.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 • čestné vyhlásenie o  odbornej praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Plat. trieda: č. 4. 

Spôsob (forma) výberu

Ústna forma:

 • výberový pracovný pohovor pred stanovenou komisiou

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 18.09.2021

Adresa podania

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Jesenná 14

080 01 Prešov

Výberové konanie

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • Odd. person.- mzdové : Mgr. Ivana Olejárová
 • Tel.:+421 918862133,  
 • mail: personalne@sucpsk.sk;
 • olejarova. ivana @sucpsk.sk
Publikované: 09.09.2021 / Aktualizované: 09.09.2021 HoreTlačiť