Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

S prípravou návštevy pápeža Františka v Prešove pomáha i kraj

Nosná časť povinností súvisí s logistikou dopravy a parkovacími plochami

Tlačová správa

Pápežská návšteva na Slovensku je udalosťou mimoriadneho významu. Do jej príprav v metropole Šariša sa zapojil aj Prešovský samosprávny kraj.  Na technické i organizačné zabezpečenie pritom krajská samospráva predbežne vyčlenila sumu 100-tisíc eur, ďalšími 50-tisícmi prispel štát.

Prešovský samosprávny kraj už niekoľko týždňov pred očakávanou návštevou pápeža Františka spolu s mestom Prešov poskytuje súčinnosť hlavnému koordinátorovi príprav návštevy v krajskom meste - Gréckokatolíckemu Arcibiskupstvu Prešov.

„Návšteva Svätého Otca je pre Slovensko i pre náš región výnimočná udalosť a zároveň mimoriadna pocta. Podriadili sa tomu náročné prípravy, ktoré sa museli zvládnuť v pomerne krátkom čase navyše pri stále meniacich sa podmienkach a protipandemickým opatreniam,“ povedal v tejto súvislosti predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ako ďalej špecifikoval, kraj  participuje predovšetkým pri dopravnej logistike a príprave záchytných parkovacích plôch pre osobné automobily a autobusy, a to najmä na stavbe diaľnice D1, ktorá tvorí juhozápadný obchvat, vo Veľkom Šariši a v logistickom centre pri Malom Šariši.

Veľká časť  povinností súvisí so zabezpečením kyvadlovej dopravy, ktorá bude premávať od vytvorených parkovísk až na Ul. 17.novembra,  v pešej dostupnosti k miestu konania sv. liturgie pri Mestskej športovej hale. Trasu bude obsluhovať približne 30 autobusov, ktoré budú pútnikom k dispozícii permanentne počas celého dňa pre dopravu do i z Prešova.

Kraj vypomáha tiež pri výrobe a prenájme dopravného značenia, osvetlenia a hradí i ďalšie režijné náklady súvisiace so zabezpečením poriadkovej či odťahovej služby.

Vyčlenené finančné prostriedky sú rovnako použité na propagáciu podujatia, vizualizáciu,  spomienkové predmety a prezentačné materiály pre účastníkov, dobrovoľníkov, ale i významných hostí, ktorí sa zúčastňujú liturgickej slávnosti. Jednou z mnohých úloh je aj spolupráca pri zabezpečení pitného režimu pre návštevníkov a ďalších materiálno-technických pomôcok potrebných pri samotnom priebehu podujatia.

„Oceňujem spoluprácu hlavných organizátorov a ústretovosť viacerých partnerov.  Verím, že spoločne prispejeme k úspešnému zvládnutiu tohto veľkého stretnutia s hlavou katolíckej cirkvi, ktorá dlho zostane nielen v spomienkach, ale predovšetkým v našich srdciach,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Samostatnou sprievodnou aktivitou kraja je prezentačný stánok PSK umiestnený v blízkosti areálu konania liturgickej slávnosti. Pútnici v ňom nájdu všetky potrebné informácie o úspešnom projekte kraja Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorý prepája  najznámejšie pútnické miesta v regióne a propaguje duchovný turizmus.  

***

V Prešove 13. septembra 2021

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.09.2021 / Aktualizované: 13.09.2021 HoreTlačiť