Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Diamantová cena DofE aj pre župné školy PSK

Riaditelia a učitelia z východného Slovenska získali unikátne manažérske vzdelanie

Školstvo

Vďaka programu Diamantová cena DofE si riaditelia a učitelia zo šiestich škôl z Prešovského (PSK) a Košického (KSK) kraja vyše 6 mesiacov zlepšovali svoje manažérske a komunikačné zručnosti. “Absolvovala som v profesionálnom živote niekoľko desiatok rozvojových programov či školení, ale tento rozvojový program, ako jeden z mála, vo mne zanechal hlbokú stopu a inšpiroval ma,” vraví Jana Šalagovičová, absolventka programu Diamantová cena DofE a riaditeľka Gymnázia Trebišovská v Košiciach. V stredu, 29.9.2021 oslávime úspešné ukončenie pilotného ročníka tohto programu na slávnostnom podujatí v Košiciach.

Riaditelia a učitelia sa komplexne rozvíjali

Ako Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Slovensko (DofE) pri rozvíjaní potenciálu mladých ľudí na Slovensku úzko spolupracujeme s vedením škôl a učiteľskými zbormi. Pri komunikácii s nimi dlhodobo zaznieva potreba lepšieho vzdelávania v oblasti manažmentu a komunikácie, ktoré na Slovensku aj podľa analýz a prieskumov dlhodobo nie je dostupné. Rozhodli sme sa preto spojiť sily s Košickým a Prešovským samosprávnym krajom a Karpatskou nadáciou a takéto vzdelanie poskytnúť vo forme rozvojového programu riaditeľom a učiteľom na školách zapojených v DofE.

Pilotného ročníka programu s názvom Diamantová cena DofE sa zúčastnil manažment šiestich škôl z PSK a KSK. Riaditelia a vybraní učitelia (koordinátori programu DofE na školách) absolvovali štyri workshopy - Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Fundraising, a Wellbeing.“Naša ambícia je pomôcť riaditeľom a koordinátorom na školách, aby sa pozerali na svoje aktivity so strategickejším prístupom,” objasňuje lektor Karol Herian, ktorý viedol moduly o tímoch a vízii. Okrem strategického prístupu k vedeniu školy sa účastníci v programe naučili, ako efektívne viesť tímy na školách, ako zvládať stres, či aké sú možnosti financovania rôznych školských projektov.

Okrem kvalitných školení mali účastníci programu k dispozícii expertných mentorov z manažérskych pozícií vo firme TESCO a stretnutia s profesionálnymi biznisovými koučmi z Medzinárodnej federácie koučov, ktorí im individuálne pomáhali s rozvojom líderských a komunikačných zručností. Súčasťou programu boli aj tzv. learning circles, stretnutia riaditeľov a koordinátorov DofE, v rámci ktorých raz mesačne navzájom prezentovali ciele jednotlivých škôl inšpirované práve týmto programom, zdieľali skúsenosti zo škôl a vymieňali si rady.

Všetci účastníci boli s programom veľmi spokojní a vyzdvihujú hlavne užitočné a zážitkové školenia, novovzniknuté vzťahy a podporu od kolegov z iných škôl, a nové podnety od mentorov a koučov. “Vďaka koučke som zistila, na čom v mojom prejave pracovať, a aké slová používať, aby som efektívne a zrozumiteľne komunikovala svoje myšlienky so svojimi kolegami,” spomína Jana Šalagovičová, riaditeľka Gymnázia Trebišovská.

Samosprávy lepšie porozumeli svojim školám

Vďaka zapojeniu PSK a KSK sme mohli v Diamantovej cene DofE prepojiť školy a vzdelávacích odborníkov zo samospráv. Program tak poskytol priestor na zdieľanie a učenie sa nielen medzi učiteľmi a riaditeľmi, ale aj medzi jednotlivými krajmi. “Na školeniach Diamantovej ceny sme lepšie pochopili, čo školy v našom kraji trápi, a kde potrebujú podporu od nás ako zriaďovateľa,” vysvetľuje prínos programu pre samosprávu Katarína Jurčišinová z PSK.

Diamantová cena DofE by nevznikla bez podpory našich partnerov. Sme veľmi radi, že Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, a Karpatská nadácia  sa rozhodli program podporiť.

Oceňujeme, že slovenská pobočka DofE vytvorila tento program v reakcii na problémy a potreby koordinátorov DofE na školách z praxe. Vidieť, že trafili klinček po hlavičke vďaka tomu, že počúvali ľudí, s ktorými pracujú,” vyzdvihuje Žofia Teplická z Karpatskej nadácie.

Na slávnostnom podujatí oslávime absolventov Diamantovej ceny DofE

Pilotný ročník Diamantovej ceny DofE ukončíme na záverečnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 29. septembra v priestoroch budovy Košického samosprávneho kraja.

Slávnostnej ceremónie sa zúčastní aj predseda Košického samosprávneho kraja, pán Rastislav Trnka. Podujatia sa zúčastnia aj vedúci odborov školstva z PSK a KSK, p. Kožár a p. Furman. Ďalšou významnou hosťkou bude pani Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Páni Kožár a Furman spolu s pani Dittel na ceremónii zasadnú v tzv. Paneli expertov. Tomuto panelu účastníci Diamantovej ceny DofE odprezentujú skúsenosti v programe, čo sa vďaka programu naučili, aké ciele pre školy si nastavili v rámci programu, a ako ich na škole realizujú. Okrem prezentácií účastníkom odovzdáme certifikáty absolvovania programu, a predseda KSK ich slávnostne privíta v tzv. Diamantovom klube DofE.

Školy, ktoré sa v ročníku 2020/2021 zúčastnili pilotného ročníka Diamantovej ceny, sú:

 • Gymnázium Trebišovská v Košiciach,
 • Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave,
 • Škola umeleckého priemyslu v Košiciach,
 • Gymnázium Kukučínova v Poprade,
 • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove,
 • Gymnázium Jána Raymana v  Prešove.

Po úspechu pilotného ročníka Diamantovej ceny DofE na východnom Slovensku program pokračuje novým ročníkom, ktorého sa zúčastní 17 škôl v 5 krajoch Slovenska.

Viac informácií o programe Diamantová cena DofE nájdete TU. Viac informácií o mentoroch z manažmentu firiem nájdete TU.

Viac informácií o moduloch: Ako nevyhorieť, Fundraising, Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov.

***

Kontakt

Simona Lučkaničová
komunikačná manažérka DofE

simona.luckanicova@dofe.sk

tel: +421 905 459 624. 

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 29.09.2021 / Aktualizované: 04.10.2021 HoreTlačiť