Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 2021 - 9/37

Týždeň v PSK - september 2021 - 37. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Multifunkčné centrum pre vranovskú knižnicu
 2. V stredoškolských laviciach 22-tisíc žiakov
 3. Štartuje Európsky týždeň mobility 2021
 4. Prešov číta rád štartuje literárnu jeseň

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Vo finálovej dvanástke 19. ročníka ankety Strom roka sú aj tri stromy z Prešovského kraja, a to Buk lesný – Starý Smokovec, Dub letný – Giraltovce a Orech čierny - Ruské Pekľany. Tie môžete do 30. septembra podporiť svojím lajkom na FB stránke nadácie Ekopolis alebo odovzdaním hlasu na webstránke nadácie.

 • Na Úrade PSK sa stretli zástupcovia samospráv, kultúrnych inštitúcií a regionálnych združení kraja so štátnou tajomníčkou rezortu kultúry Vierou Leščákovou v súvislosti s aktuálne vyhlásenou výzvou zameranou na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať do 11. novembra 2021.

 • Verejnosť v Prešove sa teší z nového výstupného prírodného chodníka Tri jarky v obľúbenej lokalite v Lesoparku Borkút. Realizácia chodníka si vyžiadala investície vo výške 14-tisíc eur, pričom 12-tisíc eur na projekt poskytol Prešovský samosprávny kraj v rámci svojej dotačnej schémy Výzva pre región 2020.

 • Už po 17.-krát udelí Prešovský samosprávny kraj najvyššie krajské ocenenie Cena PSK. Významné osobnosti a kolektívy z Prešovského kraja môže nominovať aj verejnosť, a to do 30. septembra. Nominácie s označením „Cena PSK“ župa prijíma na adrese: Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo e-mailom na podatelna@vucpo.sk.

Jingel PSK

Multifunkčné centrum pre vranovskú knižnicu
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)                        

Krajskí poslanci schválili realizáciu projektu pre Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou s názvom Multifunkčné centrum 4.0. Projektové náklady predstavujú takmer 595-tisíc eur, ktoré budú plne hradené z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskych grantov.

Nasleduje priama reč.

 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Obsahuje kapitálové výdavky – to znamená zariadenie multifunkčného centra a jednak sú tam mäkké aktivity na realizáciu na podporu zamestnanosti, vzdelávania, zdravého životného štýlu."
 • Patrícia Bujňáková, poslankyňa ZPSK, komisia kultúry a národnostných menšín: "Budú zamerané na prevenciu závislosti u detí, mládeže, zdravú výživu, ale aj športovú činnosť. Vstupujeme do ďalšieho projektu, ktorý si nevyžaduje finančné zaťaženie kraja."

Vo Vranovskom okrese žije takmer 25% Rómov a nové multifunkčné centrum bude fungovať ako komplexná štruktúra šiestich súčastí pracujúcich s deťmi a mládežou zapojených do tohto projektu. Projektový zámer sa bude realizovať od januára budúceho roka do apríla roku 2024.

Nasleduje priama reč.

 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Tieto aktivity, ktoré sa začnú v roku 2022 sa budú priebežne realizovať v týchto jednotlivých centrách a samozrejme s tým zahraničným partnerom, lebo ten je veľmi dôležitý."

V rámci projektového zámeru sa budú realizovať napríklad aj jazykové kurzy, príprava na pracovný pohovor, kurz využívania informačných technológií v zamestnaní, literárne festivaly, workshopy či semináre.

Grafika

Multifunkčné centrum 4.0. Vranov nad Topľou
Štruktúra centier zapojených do projektu:

Centrum voľného času v Nižnom Hrabovci

Základná škola v Čaklove

Obecná knižnica v Dlhom Klčove

Obecná knižnica v Banskom

Komunitné centrum v Hencovciach

Súčasťou aktivít v oblasti nediskriminácie bude:

program Krotitelia displejov

cyklus kultúrnych podujatí Kultúra a umenie bez diskriminácie

semináre STOP šikane

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

V stredoškolských laviciach 22-tisíc žiakov
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Po otvorení nového školského roku sú známe počty žiakov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Do stredoškolských lavíc zasadlo vyše 22-tisíc žiakov, z toho viac ako 6100 do prvých ročníkov. V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 68 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií a jedna športová škola. To je oproti školskému roku 2020/2021 o štyri menej. Stalo sa tak na základe racionalizačných opatrení, ku ktorým prešovská župa pristúpila v šiestich okresoch kraja a ktoré sú platné od 1. septembra 2021.

Grafika

Štatistky školského roka 2021/2022
Stredné školy v pôsobnosti PSK

Celkový počet žiakov            22 402

Počet prvákov                         6 147

4-ročné a 8-ročné gymnázia

a športové školy                      5 200 žiakov

Stredné odborné školy           17 000 žiakov

 

V štvrtom ročníku gymnázií a stredných odborných škôl v pôsobnosti PSK je 4301 žiakov a v piatom ročníku študijného odboru hotelová akadémia 251.

Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 68 z toho je 14 gymnázií a jedna športová škola a štyri školské zariadenia.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Štartuje Európsky týždeň mobility 2021
Týždeň v PSK: Doprava (flashové správy)

Ruch doprava – 5 sek

Nasleduje priama reč.

 • Peter Hadbavný, Odbor dopravy PSK: "Cieľom európskeho týždňa mobility je to, aby cestujúci prešli z individuálnej dopravy na dopravu verejnú, či už je to verejná hromadná doprava – autobusová, železničná alebo pešia doprava alebo cyklodoprava."

Prešovský samosprávny kraj sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility. Ten sa bude konať od 16. do 22. septembra a prinesie viacero aktivít. Prešovský a Košický samosprávny kraj spolu s IDS Východ počas tohto ročníka spustili aj novinku - iniciatívu 10 000 PRE ZDRAVIE. 

Nasleduje priama reč.

 • Peter Hadbavný, Odbor dopravy PSK: "Pointou toho je, aby človek prešiel denne 10 tisíc krokov, zaznamenalo to nejaké zariadenie – ideálne telefón alebo smart hodinky, urobil fotku – screenshot, prihlásil sa cez formulár a vyplnil všetky potrebné údaje o tom, že prešiel 10-tisíc krokov denne."

Tí, ktorí urobia najviac krokov, môžu vyhrať bicykel, smart hodinky aj kredity na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy. dopravnú kartu si môžu počas Európskeho týždňa mobility vybaviť cestujúci bezplatne.

Nasleduje priama reč.

 • Peter Hadbavný, Odbor dopravy PSK: "Výhoda dopravnej karty je naozaj veľká a my by sme boli veľmi radi ak by cestujúci vymenili hotovosť za dopravné karty. To znamená, že cestujúci sa vybaví rýchlejšie, to odbavovanie je rýchlejšie – cestovanie sa zrýchľuje, cena cestovného je nižšia."

V rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou zorganizuje krajská samosprávy aj tento rok súťaž Zbieraj zelené kilometre a vyhraj. Zapojiť sa do súťaže môže každý cestujúci, ktorý zaregistruje svoju dopravnú alebo študentskú kartu cez web ubian.sk alebo aplikáciu Ubian. Súťaž prebieha do 31. mája 2022. Súčasťou Európskeho týždňa mobility bude pred Úradom PSK na Námestí mieru v Prešove v utorok 21. septembra tiež cykloservis. Pre cyklistov je k dispozícii  od ôsmej do šestnástej hodiny.

« obsah

Prešov číta rád štartuje literárnu jeseň
Týždeň v PSK: Kultúra (flashové správy)

Krajská knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove, ktorá je jednou  z ôsmich župných regionálnych knižníc, pripravila na 22. až 24. septembra už 6.-ty ročník festivalu Prešov číta rád. Pripravená je bohatá paleta podujatí a besied s domácimi a zahraničnými hosťami - napríklad talkshow Dada Nagya, vernisáž ilustrátora Juraja Vačka, publicisticko-cestovateľský večer, beseda s publicistom Jiřím Peňasom, ale aj vyhlásenie cien - Kniha roka PSK. Všetky dôležité informácie o festivale Prešov číta rád nájdete na stránke knižnice a jej sociálnych sieťach. Všetky podujatia sa budú konať v súlade s platným covid automatom.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

***

Publikované: 31.03.2021 / Aktualizované: 01.10.2021 HoreTlačiť