Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - október 40. týždeň

Týždeň v PSK - október 2021 - 40. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Svetlo z východu naštartovalo pútnický turizmus
 2. Podpora pre 26 rodín v núdzi
 3. Prestupné body v prímestskej doprave
 4. Choď a foť – uzávierka sa blíži

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Začiatkom októbra zasadal štvrtý Riadiaci výbor iniciatívy Catching-up Regions 3. V online priestore sa zhodnotili doterajšie výsledky a aktivity iniciatívy. Najdiskutovanejšími témami boli rozbehnuté projekty: Dobudovanie základnej environmentálnej infraštruktúry v regióne Snina a Modernizácia 90 km okruhu cyklotrás Poloniny Trail.
 • Zbieraj zelené kilometre píše už svoj druhý ročník. Do súťaže o 70 hodnotných cien sa môžu zapojiť všetci, ktorí si zaobstarajú dopravnú kartu, zaregistrujú ju na www.ubian.sk a budú jazdiť prímestskou autobusovou dopravou. Cieľom je nazbierať čo najviac kilometrov. Súťaž trvá do 31. mája 2022.
 • Vďaka programu Diamantová cena DofE si riaditelia a učitelia z troch stredných škôl v pôsobnosti PSK zlepšili svoje manažérske a komunikačné zručnosti. Absolvovali štyri workshopy a naučili sa ako efektívne viesť tímy na svojich školách. Diamantovú cenu získali: Gymnázium J. A. Raymana Prešov, Gymnázium Kukučínova Poprad a  Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov.
 • Základná škola na Sídlisku 2 vo Vranove nad Topľou má nové workoutové ihrisko s fitness prvkami, ktoré dopĺňa bohatú športovú infraštruktúru školy. Jeho realizáciu podporila aj prešovská župa, a to dotáciou vo výške 7 900 eur z grantového programu Mikroprogram PSK.

Jingel PSK

Svetlo z východu naštartovalo pútnický turizmus
Týždeň v PSK: Regionálny rozvoj (flashové správy)                        

Ukážka putovanie

Ruch spev – Práve tam Boh zasnúbil, že bude prítomný...

Anketa

pútnici Sp. Podhradie

Nasleduje priama reč.

 • "Putovanie je vždycky veľmi obohacujúce."
 • "Pekné, ja som veľmi spokojná."
 • "Slniečko, počasie vyšlo."
 • "Veľmi dobré prijemné."
 • "Teraz som vďačný za to, že môžem putovať."

Takto to vyzeralo koncom júna počas prvej testovacej 75 kilometrovej púte - Evanjelizačnej cesty. Tá je jedným z výsledkov vlajkového projektu krajskej samosprávy Svätomariánska púť - Svetlo z východu. Projekt realizovaný v slovensko–poľskom pohraničí sa dostal do finále, prišil čas bilancovať, a to počas záverečnej konferencie.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Som presvedčený, že všetky štyri pútnické miesta na slovenskej strane - Levoča, Litmanová, Ľutina a Gaboltov boli zveľadené, čiže samotný projekt zveľadil tieto pútnické miesta."
 • Daniel Dzurovčin, vikár, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov: "Projekt, ktorý sa podaril. Je naozaj takou vynikajúcou ukážkou spolupráce samosprávy a ostatných zainteresovaných, či už sú to cirkvi alebo tretí sektor."
 • Ján Kuboš, pomocný biskup Spišskej diecézy: "Každý pútnik sa môže obohatiť aj duchovne aj kultúrne a, samozrejme, že mu to prispeje aj k jeho fyzickému zdraviu a kondícií."
 • Bernard Bober, arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy: "Vďaka Bohu a tejto spolupráci ja môžem povedať, že sa to podarilo a teraz riešime aj ďalšie ponuky, ktoré robí Prešovský kraj."

Ciele, ktoré si v projekte Svätomariánska púť stanovili jeho trinásti partneri, sa zamerali na vytvorenie ponuky uceleného produktu pútnického turizmu. Dobudovala sa infraštruktúra na ôsmich významných pútnických miestach poľsko-slovenského pohraničia, kde sa  preinvestovali cez dva milióny eur. Na slovenskej strane to bolo vyše 820 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Veľká časť infraštruktúry bola zrekonštruovaná, či už sú to sociálne zariadenia, oddychové zóny, krížové cesty, osvetlenie."
 • Daniel Dzurovčin, vikár, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov: "A v Litmanovej sa postavila stavba – pútnicko-informačné centrum, kde pútnici môžu prísť. Je to otvorené pre pútnikov takých bežných každodenných. alebo sa tam robia konkrétne aktivity."
 • Bernard Bober, arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy: "Aj mladí ľudia objavujú peknú prírodu a okrem toho, keď sú tam pekne opravené kaplnky, radi sa tam zastavia."

Prešovský samosprávny kraj sa chce zamerať už na prípravu nového projektu rozvoja pútnického turizmu nielen na báze pútnických miest, ale aj ostatných významných kultúrnych sakrálnych pamiatok. Rozšíriť sa má ponuka pútnických trás pešieho, cykloturistického či automobilového charakteru.

Grafika
Svätomariánska púť - Svetlo z východu

Vybudovaná infraštruktúra v PSK

Litmanová

pútnický dom, altánok, oddychová zóna

Levoča

oddychová zóna, zmoderznizované sociálne zariadenia, parkovisko

Gaboltov

osvetlenie, ozvučenie, úprava hygienických zariadení a prístrešku, dobudovanie pitných fontán

Ľutina

oddychová zóna, detské ihrisko, rekonštrukcia prístrešku a spevnenej plochy

 

Súbežne s viacerými odbornými aktivitami sa zrealizovalo vyše 60 mäkkých propagačných aktivít s cieľom budovať povedomie o značke Svätomariánska púť:  

- umelecké sympóziá - pútnické pasy - mobilná aplikácia - bedekre a ďalšie propagačné materiály...

Výstupom je aj 75 kilometrová pešia púť – Evanjelizačná cesta z Ľutiny do Levoče.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Podpora pre 26 rodín v núdzi
Týždeň v PSK: Sociálne veci (flashové správy)

Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny rozdeľovala ďalšie financie. Tentoraz pomohla 26 rodinám z ôsmich okresov sumou viac ako 15-tisíc eur. Najviac prispela rodinám v núdzi na rehabilitačné pobyty, zdravotné pomôcky a základné životné potreby.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Tieto finančné prostriedky v sume od 300 do 700 eur určite pomohli rodinám a častokrát práve ich deťom, ktoré sú odkázané na pomoc nadácie na podporu rodiny."
 • Anna Schlosserová, poslankyňa ZPSK (Poprad): "Korona postihla niektoré rodiny tak dosť vážne, že neostáva im už na nájom, majú s tým problém. Takže aj nájom, aj napríklad drevo na kúrenie teraz pred zimou. Oblečenie, šatstvo -niektoré rodiny len vyslovene šatstvo potrebujú."

Viktor Guman, správca Nadácie PSK pre podporu rodiny: "Sa nám podarilo dohodnúť spoluprácu s jednou módnou firmou a táto firma sa nám ponúkla, že nám bude dodávať šatstvo."

Do nadačného fondu prišli potrebné finančné zdroje aj v rámci 2% daní z príjmu, a to takmer tritisíc eur. Od začiatku roka beží i verejná zbierka a anonymní darcovia do nej za prvý polrok prispeli sumou 5500 eur.

Nasleduje priama reč.

 • Viktor Guman, správca Nadácie PSK pre podporu rodiny: "Ľudia bez toho, aby boli niekde medializovaní, aby boli chválení dobrovoľne a veľmi radi a ochotne nám poskytli tieto finančné prostriedky."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Ja chcem sa poďakovať v prvom rade štedrým darcom, ktorí pomohli."
 • Anna Schlosserová, poslankyňa ZPSK (Poprad): "To, že si pomáhame to je to najdôležitejšie, čo by sme tu mali robiť."

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Prestupné body v prímestskej doprave
Týždeň v PSK: Doprava (flashové správy)

Aká je dostupnosť zastávok prímestskej autobusovej dopravy k zastávkam železničnej dopravy a mestskej hromadnej dopravy? Odpoveď nájdete na geoportáli PSK. Spolupráca medzi Prešovskou župou a Prešovskou univerzitou priniesla ďalšiu tematickú mapu. Tá lokalizuje zastávky prímestskej autobusovej dopravy nachádzajúce sa vo vhodnej vzdialenosti od zastávok železníc a MHD. Cestujúcim to môže poslúžiť na identifikáciu prestupných bodov. Kategorizované boli štyri zóny po 500 m, do vzdialenosti  dvoch kilometrov. Z celkového počtu takmer 3200 autobusových zastávok bolo identifikovaných 689, z ktorých  má 75 možnosť využitia prestupu na MHD.

« obsah

Choď a foť – uzávierka sa blíži
Týždeň v PSK: Súťaž (flashové správy)

Profesionálni a amatérski fotografi sa môžu do 17. októbra zapojiť do 9. ročníka fotografickej súťaže Choď a foť. Hlavnou podmienkou je, aby bola fotografia zhotovená na území Prešovského kraja. Fotografie je možné doručiť elektronicky alebo na digitálnych nosičoch osobne, prípadne poštou na adresu Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá je organizátorom súťaže. Vyhlásených je šesť súťažných kategórií a udelené budú aj ceny Grand Prix, Cena predsedu poroty, Cena Severovýchod Slovenska a Cena verejnosti.

Grafika
Choď a foť 2021

Fotografie zasielajte na         

chodafot@severovychod.sk

prípadne osobne alebo poštou na CD, DVD

Uzávierka súťaže                  

do 17. októbra 2021

Hlavná podmienka                

fotografia musí byť zhotovená na území Prešovského kraja

K súťažným fotografiám je potrebné uviesť
meno a priezvisko autora
vek autora
miesto bydliska autora, kontakt
názov fotografie
popis k fotografii – miesto a dátum vzniku
názov príslušnej súťažnej kategórie

Súťažné kategórie

1. Príroda

2. Kultúra, tradície a história

3. Šport a voľnočasové aktivity

4. Black&white

5. Človek a kraj

6. Architektúra

Vyhlásené budú aj Grand Prix, Cena predsedu poroty, Cena Severovýchod Slovenska, Cena verejnosti.

Všetky pravidlá súťaže sú dostupné na www.severovychod.sk

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.10.2021 / Aktualizované: 04.11.2021 HoreTlačiť