Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

SMART konferencia / SMART conference

logá - PSK, OP Efektívna samospráva. EÚ, Prešovská univerzita v Prešove

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove pozývajú na SMART konferenciu, ktorá sa uskutoční:

29. septembra 2022, od 8:00 do 17:00 v priestoroch Úradu PSK

 

The Prešov self-governing region in cooperation with the Prešov University in Prešov invites you to the SMART conference, which will take place:

September 29, 2022, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. in the premises of the PSK Office

 

Predbežný program / Provisional schedule

8:00 - registrácia účastníkov vo vestibule

8:00 a.m. - Registration of participants in vestibule

 

8:45 - úvod - predstavenie organizátorov, privítanie hostí a expertov

8:45 a.m. - Introduction - presentation of the organizers, welcoming of guests, experts

 

9:00 - 9:15 - príhovor predsedu PSK

9:00 a.m. - 9:15 a.m. - address of the President of Prešov Slef-governing Region (PSK)

 

9:15 - 9:30 - príhovor vedúcej Odboru strategického rozvoja

9:15 a.m. - 9:30 a.m. - address of the Head of the Department of Strategic Development

 

9:45 - 11:00 - I. blok - panelová diskusia (Predseda PSK a Odbor strategického rozvoja)

Téma:  Kraj Príležitostí. Triple helix – význam spolupráce PSK s univerzitami a podnikateľským prostredím

9:45 a.m. – 11.00 a.m. - Block I – panel discussion - President of PSK and Department of Strategic Development

Topic: Region of Opportunities. Triple helix – the importance of PSK's cooperation with universities and the business sector

 

11:15 - 12:15 - II. blok - panelová diskusia (Odbor školstva)

Téma:  Duálne vzdelávanie a talent centrá

11.15 a.m. – 12:15 p.m. - Block II - Presentation of TalentCenter (Graz - Austria) and panel discussion of the Department of Education

Topic: Dual education and Talent Centers

 

12:30 - 14:30 - III. blok - spoločný blok 2 odborov PSK

12:30 - 13:15 - panelová diskusia Odboru zdravotníctva

Téma: Rezidenčný program - cesta k zabezpečeniu lekárov a sestier v nedostatkových špecializačných odboroch

13:15 - 14:30 - panelová diskusia Odboru zdravotníctva a Odboru sociálnych vecí a rodiny

Téma: Stratégia rozvoja dlhodobej starostlivosti v PSK 

12:30 p.m. – 2 p.m. - Block III – joint block of 2 departments of PSK  

12:30 p.m. - 1:15 p.m. - panel discussion of the Department of Health Care 

Topic: Residency program - the way to ensure doctors and nurses in the shortage of specialized fields

1:15 p.m. - 2:30 p.m. - panel discussion of the Department of Health Care and the Department of Social and Family Affairs

Topic: Long-term care development strategy in PSK

 

14:30 - vstup kapely pred panelovou diskusiou Odboru kultúry

2:30 p.m. - band performance before the panel discussion of the Department of Culture

 

14:45 - 15:30 - IV. blok - panelová diskusia Odboru kultúry

Téma: Kultúrny priemysel a kreatívna ekonomika v kultúrnych organizáciách

2:45 p.m. – 3:30 p.m. - Block IV – panel discussion of the Department of Culture

Topics: Cultural industry and creative economy in cultural organizations

 

15:30 - voľná diskusia a raut

15:30 - free discussion and raut

 

17:00 - záver konferencie

17:00 - end of the conference

 

Pozvánka na stiahnutie:

Invitation for download:

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

This project is supported by the European Social Fund.

Publikované: 26.07.2022 / Aktualizované: 16.12.2022 HoreTlačiť