Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Rok 2022

Cena Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022

Banner: Cena PSK 2022

Laureátov na Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022 zvolili poslanci Zastupiteľstva PSK.

Cenu PSK za rok 2022 získali:

 • Juraj Šteňo - neurochirurg - za mimoriadne dlhoročné zásluhy a významný odborný prínos v rozvoji neurochirurgie na Slovensku a v zahraničí
 • Ján Lesňák - sochár - za významný podiel na tvorbe sakrálnej kultúry a výtvarného umenia a medzinárodnú propagáciu Prešovského kraja
 • Ladislav Csiky, in memoriam - kameraman a režisér - za dlhoročný osobitý vklad v oblasti slovenskej audiovizuálnej tvorby a zásluhy na pozitívnej prezentácii Prešovského kraja

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutočnilo  15. decembra 2022 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Fotogaléria:

 

 

Juraj Šteňo

Foto: Juraj Šteňo

Profesor Juraj Šteňo pochádza z obce Klenová neďaleko Sniny. Po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1972 zasvätil svoj život neurochirurgii. Práve číslo 2 sa stalo v jeho kariére veľmi symbolickým. V roku 1972 sa stal členom kolektívu Neurochirurgickej kliniky v LF UK. O dvadsať rokov neskôr už zastával post jej prednostu a v roku 2002 bol vymenovaný za profesora.

Vo svojej práci sa venoval rozpracovaniu metódy mapovania nervových dráh elektrickou stimuláciou počas mikrochirurgických operácií v mozgovom kmeni. Taktiež mu vďačíme za vytvorenie klasifikácie nádorov mozgu v oblasti tretej mozgovej  komory, ktorá sa dočkala celosvetového uznania. Juraj Šteňo sa okrem vedeckej praxe stále venuje aj vyučovaniu na svojej alma mater - Lekárskej fakulte UK, kde zároveň pôsobí ako dekan. Súčasťou jeho bohatej kariéry je aj prednášanie vo svete a množstvo publikovaných prác, ktorých počet presiahol číslo 400.

Okrem iných sa môže pochváliť aj „Najlepšou publikáciou roka odbornej spoločnosti SLS“.

Jeho prácu a odbornosť si všimli na Slovensku i v zahraničí. Za rozvoj neurochirurgie v prospech ľudstva získal Čestné uznanie Svetovej federácie neurochirurgických spoločností. Je nositeľom Pamätnej medaily LF UK k 80. výročiu jej založenia (1999), Kríža kniežaťa Pribinu 1. triedy za rozvoj neurochirurgie (2007), Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti (2008) či Ceny mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorou sa ocenila jeho výnimočná práca (2009). V neposlednom rade treba spomenúť Mimoriadnu cenu Krištáľové krídlo, ktorá mu bola udelená v roku 2017. Vďaka svojmu prínosu pre neurochirurgiu sa v roku 2015 zapísal medzi 16 najvýznamnejších neurochirurgov sveta.

Ján Lesňák

Foto: Ján Lesňák

Rodák z Levoče sa narodil v roku 1979. Svojmu rodisku ostal verný, domov si našiel v neďalekej Levočskej doline. Jeho láska k umeniu sa odzrkadlila už pri výbere strednej školy, keď si zvolil odbor kamenosochárstvo na SPŠ v Spišskej Novej Vsi. V štúdiách neskôr pokračoval na Katedre figurálneho sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde ho viedli Ján Hendrych a Peter Gáspár.

Vo svojej tvorbe sa venuje najmä sakrálnemu umeniu. Cítiť ho už z jeho prvotiny, ktorou je pieskovcová socha sv. Františka z Assisi vytvorená pre Rád minoritov v Levoči. Jeho sochami, reliéfmi a súsošiami sa pýšia mnohé interiéry a exteriéry kostolov a kláštorov nielen na Slovensku, ale aj v Ríme, Krakove či vo Viedni.

Z umelcových nespočetných diel možno spomenúť v zahraničí inštalovaný basreliéf Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska či súsošie sv. Antona Paduánskeho. A na Slovensku okrem iných korpus Krista v životnej veľkosti v saleziánskom stredisku, basreliéf Nepoškvrneného počatia Panny Márie pri kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave, ako aj Mariánsky stĺp  a krížové cesty v kostoloch sv. Michala Archanjela, pod hradom Čičva i na Mariánskej hore v Levoči, ktorú vytvoril z bronzu.

Medzi jeho ďalšie úspechy patrí súčasť výstavy „Interpretácia skutočnosti. Umenie 2007. Slovenská maľba, socha, grafika.“, kde sa v bratislavskom Dome umenia prezentoval dielom Hlava Mariána Vargu. Pri príležitosti blahorečenia Anky Kolesárovej vytvoril korpus Krista, ktorý skrášľoval pódium na štadióne Lokomotíva v Košiciach aj pri návšteve sv. otca Františka. Umelcovu tvorbu možno nájsť tiež v súkromných zbierkach v podobe menších plastík, portrétov či kresieb.

Ladislav Csiky

Foto: Ladislav Csiky

Kamera, milý úsmev a dobrá nálada. To najviac charakterizovalo kameramana a režiséra Ladislava Csikyho, priekopníka v televíznej tvorbe v Prešovskom regióne a na Slovensku. Narodil sa do rodiny stredoškolského profesora a účtovníčky v Prešove, kde prežil celý svoj život. K audiovizuálnej tvorbe inklinoval už od mladosti. Zbieral gramofónové platne, zaujímala ho fotografia, miloval hudbu.

Od fotografie sa celkom prirodzene dopracoval ku kamere, pričom už v roku 1976 sa stal súčasťou Československej televízie.

Rodák z Prešova však 50 rokov svojho profesionálneho života zasvätil práve košickému štúdiu, kde sa venoval najčastejšie regionálnej tvorbe. V tej sprostredkúval prírodné krásy, kultúrne bohatstvo aj etnickú a náboženskú rôznorodosť milovaného kraja. Doslova mapoval kraj s kamerou na pleciach a prinášal do obývačiek divákov zaujímavosti zo Slovenska i Ukrajiny. Archív košického štúdia obohatil o temer 500 relácii viažúcich sa k regiónu a Prešovskému kraju. Svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti neskôr odovzdal generáciám mladších kolegov a stál tiež pri vzniku Prešovskej televízie.

Medzi ocenené dokumenty, na ktorých sa podieľal, patrí Návrat tanečnice o živote prvého riaditeľa Východoslovenského múzea Dr. Josefa , Pieseň pre mamu ocenený Igric-om 2011 či filmy Dirigent z gulaguZmiešané manželstvá. Na medzinárodnom festivale Môj rodný kraj na Ukrajine obdržal zvláštnu cenu poroty za dielo Osud židovskej synagógy v Prešove.

Vďačíme mu za mnoho predrevolučných reportáží zo severovýchodného Slovenska, ktoré patria medzi vzácne kultúrne dedičstvo.

Ladislav Csiky zomrel 3. mája 2022 vo svojom milovanom rodnom meste, kde je aj pochovaný.

Publikované: 15.12.2022 / Aktualizované: 31.01.2023 HoreTlačiť