Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

3. zasadnutie komisie kultúry a národnostných menšín (20.03.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

20. 03. 2023 o 11:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadacej miestnosti  na 1. poschodí

Program

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a určenie overovateľa uznesenia a zápisnice
 3. Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
 4. Rôzne
 5. Záver

PaedDr. Viera Leščáková, v. r.
predsedníčka komisie

Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Publikované: 19.01.2023 / Aktualizované: 21.03.2023 HoreTlačiť