Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

02. zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri ZPSK – 18.05.2023

Pozvánka

V zmysle Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zvolávam

2. zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

18. 05. 2023 o 13:30 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti č. 127 na 1. poschodí

Program

 1. Otvorenie
 2. Informácia o stave podávania Oznámení
 3. Fyzická kontrola Oznámení
 4. Diskusia
 5. Záver

v. r. Pavol Ceľuch
predseda komisie

v. r. PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
sekretárka komisie

Publikované: 11.05.2023 / Aktualizované: 31.05.2023 HoreTlačiť