Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

6. zasadnutie komisie RR a CR (3.10.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 6. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

3. októbra 2023 o 10:00 hod.

Miesto konania:

na Obecnom úrade obce Kružľov (okr. Bardejov)

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Schválenie programu zasadnutia komisie
 4. Informatívna správa o aktuálnych aktivitách a postupe v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky ku dňu 30.9.2023
 5. Informatívna správa o projekte – LIFE 2022-FLOPRES-Systém predpovedania a prevencie bleskových povodní
 6. Rôzne
 7. Spoločná obhliadka záujmových miest regiónu
 8. Záver

 

Ing. Jozef Kmec, PhD., v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 29.09.2023 / Aktualizované: 29.09.2023 HoreTlačiť