Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

SO pre IROP PSK

24.09.2021 Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

O.V.S. – prenájom majetku – Obchodná akadémia, Humenné

23.09.2021 O.V.S. – prenájom majetku – školský bufet - Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné (uzávierka 08.10.2021, 12:00)

Jazykový projekt na SPŠ v Snine

22.09.2021 eTwinning na Strednej priemyselnej škole v Snine

Samostatný odborný referent pre oddelenie organizačné a registratúry - podateľňa, Ú PSK

16.09.2021 Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent - podateľňa (zastupovanie počas MD a RD) (uzávierka žiadostí - 27.09.2021)

Gymnázium J.A.Raymana v Prešove vystavuje v OC Eperia

13.09.2021 „Spoznávanie industriálneho a kultúrneho dedičstva vo Francúzsku a Nemecku“

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ EHaS J.Andraščíka, Bardejov

10.09.2021 O.V.S. - prenájom majetku - nebytové priestory v budove internátu - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ EHaS J.Andraščíka, Bardejov

10.09.2021 O.V.S. - prenájom majetku - nebytové priestory v malej telocvični - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 27.9.2021, 13:00)

V. výzva mikroprojekty PSK-KARPATY

10.09.2021 V. výzva - mikroprojekty PSK - Karpaty - 1. prioritná os

OZNAM

09.09.2021 OZNAM pre zástupcov miest/obciam

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Prešov

08.09.2021 Prevod prebytočného majetku - technológia OST - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis (uzávierka 30. septembra 2021)

O.V.S. – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov

06.09.2021 Obchodná verejná súťaž – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov (uzávierka 27.9.2021, 10:00)

O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice

06.09.2021 O.V.S. - SPŠ drevárska, budova a pozemky v k.ú. Ľubotice (uzávierka 27.09.2021)

O.V.S. Byt č.6, vchod 1, druhé poschodie, k.ú. Bijacovce

06.09.2021 O.V.S. Byt č.6, vchod 1, druhé poschodie, k.ú. Bijacovce (uzávierka 27.09.2021,10:00)

O.V.S - Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov

06.09.2021 Obchodná verejná súťaž –Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov (uzávierka 27.09.2021, 10:00)

Fyzioterapeut - CSS Zátišie, Snina

26.08.2021 Voľné pracovné miesto - Fyzioterapeut - CSS Zátišie, Snina (uzávierka žiadostí - 30.09.2021)

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť