Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Najnovšie na webe

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov, k. ú. Lipany dôvod hodný osobitného zreteľa

09.06.2023 Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov, k. ú. Lipany dôvod hodný osobitného zreteľa

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena nájmu

09.06.2023 Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena nájmu

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

09.06.2023 Nájom nebytových priestorov v správe správe správcu Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Učiteľ/ka fyziky, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

09.06.2023 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka fyziky, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (uzávierka 28.06.2023)

Majster odbornej výchovy, SOŠ elektrotechnická, Stropkov

09.06.2023 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy, SOŠ elektrotechnická, Stropkov (uzávierka 30.06.2023)

Kroščen Stanislav - rozhodnutie o zastavení konania

08.06.2023 Doručovanie verejnou vyhláškou - Kroščen Stanislav - rozhodnutie o zastavení konania (8.6.-23.6.2023)

Majster odbornej výchovy - strojár, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

08.06.2023 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy - strojár, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník (uzávierka 16.06.2023)

Učiteľ/ka v odbore doprava, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

08.06.2023 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka v odbore doprava, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník (uzávierka 16.06.2023)

Učiteľ/ka matematiky, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

08.06.2023 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka matematiky, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (uzávierka 28.06.2023)

Učiteľ/ka ekonomických predmetov, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

08.06.2023 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka ekonomických predmetov, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov (uzávierka 20.06.2023)

Učiteľ/ka anglického jazyka, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

08.06.2023 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka anglického jazyka, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov (uzávierka 20.06.2023)

Referent na Oddelenie majetku, Odbor majetku a investícií

08.06.2023 Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent na Oddelenie majetku, Odbor majetku a investícií Úrad PSK (uzávierka žiadostí - 19. 06. 2023)

Majster/ka odbornej výchovy, SOŠ služieb, Košická 20, Prešov

06.06.2023 Voľné pracovné miesto - Majster/ka odbornej výchovy (manikér - pedikér), SOŠ služieb, Košická 20, Prešov (uzávierka 20.06.2023)

Učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy a geografie, Obchodná akadémia, Poprad

06.06.2023 Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy a geografie, Obchodná akadémia, Poprad (uzávierka 15.06.2023)

Priamy predaj (PP) - Správa a údržba ciest PSK

05.06.2023 Priamy predaj (PP) - Správa a údržba ciest PSK (uzávierka, 20.06.2023 do 16:00)

 

Publikované: 03.02.2009 / Aktualizované: 13.08.2020 HoreTlačiť