Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

EÚ pre základné školy

Predseda PSK: cieľom je vyvolať záujem o európske spoločenstvo

Predseda PSK Peter Chudík ako člen Výboru regiónov a UEN-EA nominoval štyri základné školy z Prešovského kraja, ktoré získajú balíčky s informáciami o EÚ. Túto iniciatívu s cieľom priblížiť Európsku úniu základným školám, pripravil Výbor regiónov - skupina UEN-EA.

Uvedená iniciatíva prináša informácie o Európskej únii určené mladým ľuďom v školách. Sú to mapy, informačné brožúrky a špeciálna skladačka puzzle s krajinami EÚ, na ktorej je vyznačený dátum vstupu do EÚ, členské štáty v eurozóne a ašpirujúce krajiny. Iniciatíva je určená žiakom vo veku od 7 do 10 rokov, ktorí budú týmto spôsobom informovaní o členských štátoch a Európskej únii samotnej. Sladačka puzzle a ďalšie poskytnuté materiály budú slúžiť ako vyučujúca pomôcka na základných školách.

Predseda PSK vybral Základnú školu na Wolkerovej ulici v Bardejove, Základnú školu P.O. Hviezdoslava v Snine, Základnú školu na Námestí Štefana Kluberta 1 v Levoči a Základnú školu v Spišskom Hrhove.

Peter Chudík už stihol odovzdať dar riaditeľke Základnej školy na Wolkerovej ulici v Bardejove, Dagmar Filipovej. „Je to skromný dar, pretože cieľom bolo rozdať čo najviac balíčkov v rôznych regiónoch a v rôznych krajinách. Ak však prispeje k tomu, že čo len jeden žiak sa dozvie o únii niečo čo nevedel, niečo, čo v ňom vyvolá zvedavosť a záujem, naše úsilie nebolo zbytočné,“ povedal Peter Chudík pri návšteve v Bardejove. Predseda PSK dodal, že „pre starších študentov sú aj iné možnosti prezentácie, spojené napríkladou s návštevou v Bruseli, podstatné je však vyvolať prvotný záujem o európske spoločenstvo.“

Ostatné vybrané základné školy v Snine, Levoči a Spišskom Hrhove dostanú didaktický dar v priebehu niekoľkých týždňov.

***

Výbor regiónov bol založený Zmluvou o Európskej únii ako poradný orgán, aby do procesu rozhodovania Spoločenstva boli zapojené miestne a regionálne samosprávy (regióny, miestne správy, mestá a obce). Práca 344 členov Výboru regiónov zahŕňa presadzovanie záujmov a názorov regionálnych a miestnych samospráv o európskych návrhoch voči ostatným inštitúciam EÚ.

***

Prešov 25. februára 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 24.02.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť