Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ROP - Opravia sa cesty i mosty

Najviac projektov bolo podaných v Prešovskom kraji

Prešovský samosprávny kraj chce maximálne využiť Regionálny operačný program (ROP) na modernizáciu komunikácií II. a III. triedy. Kraj, ktorý doteraz investoval do ciest viac ako 66,4 mil. € (2 mld. Sk), už ku koncu júna podal 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v objeme 22,4 mil. € (675 mil. Sk).

Projekty boli podané v rámci prioritnej osi 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, pričom všetky splnili kritériá formálnej správnosti. Oprávneným žiadateľom prostriedkov tejto prioritnej osi je vyšší územný celok.

„Celkové oprávnené výdavky projektov PSK zameraných na renováciu ciest predstavujú 22,4 mil. € a celková požadovaná výška finančného príspevku u podaných projektov je 21,3 mil. €,“ spresnila vedúca odboru SO/RO pre ROP, Svetlana Pavlovičová. Predložené projekty sa týkajú modernizácie ciest II. a III. v oblastiach Popradu, Vranova nad Topľou, Bardejova, Svidníka, Prešova, Starej Ľubovne a Humenného.

Najrozsiahlejším z predložených projektov je projekt Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v oblasti Poprad. V rámci projektu sa má zrekonštruovať 24,4 kilometrov ciest v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča. Celkové oprávnené výdavky tohto projektu sú 3,01 mil. € (90 mil. Sk). „Na týchto cestách by sa mali odstrániť pozdĺžne a priečne nerovnosti povrchu vozovky, rozšíriť a spevniť krajnice vozovky a zrealizovať výšková úprava kanalizačných poklopov,“ vysvetlila S. Pavlovičová.

Ďalším z rozsiahlych projektov je prvá etapa Rekonštrukcie mostov na cestách II. a III. triedy, s celkovými oprávnenými výdavkami 2,21 mil. € (66,6 mil. Sk). V rámci tohto zámeru bude vybudovaný nový most na potoku Chotčianka pred obcou Krušinec v okrese Stropkov. Okrem toho budú zrekonštruované ďalšie štyri mosty – na cestách Krásny Brod (okres Medzilaborce), Bajerovce – Šarišské Dravce (okres Sabinov), Zálesie – Spišská Stará Ves (okres Kežmarok) a Mičakovce – Hanušovce (okres Vranov nad Topľou).

V rámci výzvy Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov bolo na Slovensku predložených spolu zatiaľ 41 projektov. Z nich až 14 bolo podaných v Prešovskom kraji, po osem žiadostí bolo predložených v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V Trenčianskom kraji nebol zatiaľ predložený ani jeden projekt.

***

Prešov 8. júla 2009

 

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.07.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť